Ustawy uchwalone na 61. posiedzeniu Sejmu
25 lutego, 2014
Nowe symbole Dolnego Śląska
4 marca, 2014

Z wizytą w wałbrzyskim Domu Małego Dziecka

O trudnej sytuacji  w wałbrzyskim Domu Małego Dziecka poinformowały w grudniu ubiegłego roku lokalne media. Wiele osób zaangażowało się wówczas w zbiórkę na rzecz małych podopiecznych. Udowadniając, że  w Wałbrzychu nie brakuje ludzi dobrej woli.

Posłanka Izabela Katarzyna Mrzygłocka oraz Senator RP Wiesław Kilian odwiedzili Dom Małego Dziecka, by porozmawiać o potrzebach oraz możliwościach rozwiązania problemów systemowych, z którymi boryka się wałbrzyska placówka.

Nowelizacja ustawy  o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej była jednym z głównych tematów poruszanych podczas spotkania.  Trzeba pamiętać, że w myśl ustawy  o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej dzieci poniżej 10. roku życia, pozbawione opieki biologicznych rodziców, powinny natychmiast trafiać do rodzin zastępczych. Konsekwencją ustawy jest m.in. likwidacja publicznych Domów Małego Dziecka. Ustawa przewiduje również, że w 2016 roku niepubliczne Domy Małego Dziecka zostaną zamknięte. Ze strony Domów Małego Dziecka istnieje poważna obawa, że nie dla wszystkich dzieci znajdzie się natychmiast rodzina zastępcza. Parlamentarzyści zobowiązali się do przeanalizowania postulatów dotyczących realizacji zadań z zakresu całodobowej opieki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego.

Podczas dyskusji podkreślono również znaczącą rolę asystenta rodziny oraz  potrzebę wsparcia zawodowych rodzin zastępczych. Bez wątpienia ważne jest także regularne wspieranie rodzin przeżywających trudności opiekuńczo–wychowawcze.

Sytuacja w wałbrzyskim Domu Małego Dziecka została już w tej chwili opanowana, ale placówka nadal chętnie przyjmie każdą pomoc. Potrzebne są nie tylko artykuły dla małych dzieci, ale także „ręce do pracy” oraz zaangażowanie wolontariuszy – jak podkreślała pani dyrektor Alicja Rogowska-Florczak w rozmowie z parlamentarzystami.