Izabela Katarzyna Mrzygłocka


Wałbrzyszanka, Poseł na Sejm V, VI, VII, VIII oraz obecnej IX kadencji Sejmu RP, wiceprzewodnicząca oraz rzecznik dyscypliny i etyki Klubu Parlamentarnego KO-PO, zastępca przewodniczącego Rady Ochrony Pracy XI kadencji, absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, od 1993 zawodowa związana z publicznymi służbami zatrudnienia.

Kilka Słów

„Bezrobocie nie jest dla mnie jedynie hasłem do wykrzyczenia na ulicy. Mam w tym temacie osobiste doświadczenia jako urzędnik i przedsiębiorca w najtrudniejszym okresie transformacji ustrojowej oraz profesjonalne przygotowanie jako magister ekonomii i specjalista w dziedzinie rynku pracy. Podzielam przekonanie liderów Platformy Obywatelskiej: „Ludziom trzeba dać szansę pracy, a nie korzystania z coraz bardziej żałosnych zasiłków”. Jestem głęboko przekonana do potrzeby radykalnego ograniczenia kosztów pracy, zwłaszcza dla ludzi młodych, dopiero wkraczających w dorosłe życie. Nie raz widziałam płaczące kobiety i mężczyzn. Od podszewki poznałam smak i bolesny wymiar ludzkiej tragedii, jaką jest brak pracy, strach przed społecznym wykluczeniem, nędza i upokorzenie. Wiem zatem, jak wiele jeszcze musi się zmienić. Miałam okazję współtworzyć szereg udanych projektów zmierzających do ograniczenia bezrobocia. Jednak żaden lokalny program nie zastąpi skutecznego prawa stanowionego w Parlamencie – w Parlamencie, który trzeba wyleczyć z wieloletniej oburzającej znieczulicy. To dlatego zdecydowałam się zostać posłem i dzięki Państwa zaufaniu, za które serdecznie dziękuję, pełnię tę funkcję już kolejną kadencję.”.

Izabela Katarzyna Mrzygłocka

Kariera Zawodowa

 • 1984-1988 Inspektor w Przedsiębiorstwie Eksploatacji Węgla „Dolny Śląsk”

 • 1989 - 1991 Agent Wojewódzkiego Związku Gminnych Spółdzielni „Samopomoc Chłopska

 • 1991-1992 Prywatna działalność gospodarcza

 • 1992-1993 Starszy inspektor w Biurze ds. Restrukturyzacji Urzędu Wojewódzkiego w Wałbrzychu

 • od 1993 Zastępca dyrektora w Powiatowym Urzędzie Pracy w Wałbrzychu (obecnie, w związku z pełnieniem mandatu posła na Sejm RP na urlopie bezpłatnym)

 • 2002-2005 Członek rady nadzorczej spółki „Juwiko” w Sokołowsku

 • od 2005 Poseł na Sejm RP

Działalność społeczno-polityczna

 • 1998 – 2005 Radna Rady Miejskiej w Wałbrzychu

 • 1999 - 2003 Zastępca przewodniczącego Rady Wspólnoty Samorządowej

 • 2000 - 2002 Zastępca przewodniczącego Rady Społecznej Specjalistycznego Szpitala im. A. Sokołowskiego w Wałbrzychu

 • 2010 – 2017 Wiceprzewodnicząca Rady Społecznej Specjalistycznego Szpitala Ginekologiczno-Położniczego im. E. Biernackiego w Wałbrzychu

 • od 2017 Przewodnicząca Rady Społecznej Specjalistycznego Szpitala Ginekologiczno-Położniczego im. E. Biernackiego w Wałbrzychu

 • od 2010 Przewodnicząca Rady Fundacji „Clever” w Wałbrzychu

 • 2006-2008 Sekretarz Rady Ochrony Pracy

 • 2008-2015Przewodnicząca Rady Ochrony Pracy

 • 2015-2020 Członek Rady Ochrony Pracy X kadencji

 • od 2020 Zastępca przewodniczącego ROP XI kadencji

Przynależność partyjna

 • 1994-2004 Członek Unii Wolności, przewodnicząca koła

 • od 2004 Członek Platformy Obywatelskiej, do 2010 przewodnicząca Koła Miejskiego Wałbrzych, obecnie przewodnicząca struktur powiatowych PO w powiecie wałbrzyskim i m. Wałbrzych

 • 2010 – 2015 Wiceprzewodnicząca największego klubu parlamentarnego PO w Sejmie

 • od 2016 ponownie wiceprzewodnicząca klubu parlamentarnego PO

Praca w Sejmie

Szczególnie bliskie są mi sprawy polityki zatrudnienia i to im poświęcam sporą cześć swojego czasu i energii. Jako wieloletni pracownik Powiatowego Urzędu Pracy w Wałbrzychu doskonale wiem, jak usprawnić funkcjonowanie publicznych służb zatrudnienia, tak aby osoby bezrobotne otrzymywały skuteczną pomoc. Obecnie pełnię również funkcję wiceprzewodniczącej Rady Ochrony Pracy działającej przy Marszałku Sejmu RP. Ta instytucja składająca się z parlamentarzystów, przedstawicieli związków zawodowych, pracodawców i niezależnych ekspertów zajmuje się nadzorem nad Państwową Inspekcją Pracy oraz opiniuje akty prawne dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy.

Mieszkańców naszego regionu w sposób szczególny doświadczyła decyzja o likwidacji kopalń. Po przemyśle węglowym pozostało w naszym regionie wiele problemów o charakterze socjalnym, między innymi grupa byłych górników, którzy stracili zdrowie pracując w ciężkich warunkach, a dziś nie mają szans na znalezienie pracy. Dlatego pierwszym projektem zmian w obowiązujących przepisach, który przygotowałam, było objęcie tej grupy świadczeniem emerytalnym. Podczas każdej kadencji, w trakcie której pełnię mandat poselski, dołączam do tych komisji sejmowych, które umożliwiają mi pracę na rzecz mieszkańców w najpełniejszym zakresie – obecnie jestem członkiem Komisji do spraw Petycji, Komisji Etyki Poselskiej, Komisji Nadzwyczajnej do spraw zmian w kodyfikacjach, Podkomisji stałej do spraw nowelizacji Kodeksu pracy oraz Kodeksu postępowania administracyjnego. Przewodniczę również Polsko-Austriackiej Grupie Parlamentarnej.