„Wyprawka szkolna”

29 lipca 2013 - Blog - Brak komentarzy

Niemal 180 mln zł  rząd przeznaczy w tym roku na dofinansowanie kosztów zakupu podręczników przez rodziców. Jest to o 52 mln zł więcej niż w  zeszłym roku i pozwoli objąć  pomocą ponad 575 tys. uczniów. Rządowy program pomocy uczniom w 2013 r. „Wyprawka szkolna” wszedł w życie 18 lipca.

W tym roku programem zostali objęci uczniowie pierwszych roczników uczących się zgodnie z nową podstawą programową oraz uczniowie klas najmłodszych – I-III szkół podstawowych. O wsparcie mogą się starać rodziny w których dzieci są uczniami klas pierwszych szkoły podstawowej oraz odpowiedniej klasy szkoły artystycznej a dochód na jedną osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 539 zł netto. Dla uczniów pozostałych klas objętych programem jest to dochód nieprzekraczający 456 zł netto na osobę w rodzinie.

Programem objęci są uczniowie rozpoczynający we wrześniu edukację szkolną w klasach I-III i klasie V szkoły podstawowej i ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia, klasie II szkoły ponadgimnazjalnej, klasie V ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia i ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych, klasie II liceum plastycznego oraz w klasach II lub VIII ogólnokształcącej szkoły baletowej.

Ponadto 5 proc. uczniów z klas objętych programem może bez spełniania kryteriów otrzymać wyprawkę na podstawie pozytywnej decyzji wójta, burmistrza lub prezydenta miasta. Programem „Wyprawka szkolna” będą objęci także uczniowie słabowidzący, niesłyszący, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym. Uczniowie niepełnosprawni posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego mają prawo ubiegać się o dofinansowanie w programie bez względu na dochód, na jednego członka rodziny.

Opracowano na podstawie komunikatu Ministerstwa Edukacji Narodowej. Więcej informacji na stronie www.men.gov.pl

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*