Znamy budżet na 2016 rok
4 lutego, 2016
Pierwsze spotkanie Powiatowej Rady Rynku pracy za nami
16 lutego, 2016

Wałbrzyska otwarta!

To jedna z lepszych wiadomości nie tylko dla mieszkańców Świdnicy ale też Wałbrzycha i gminy Świdnica. Ulica Wałbrzyska doczekała się upragnionego remontu. Powstało rondo i nowa nawierzchnia. – Liczymy, że dzięki temu uda się wyeliminować wiele przykrych zdarzeń drogowych – mówiła podczas oficjalnej uroczystości prezydent Świdnicy, Beata Moskal-Słaniewska.
Przypomnijmy, że inwestycja współfinansowana była przez Województwo Dolnośląskie, Gminę Miasto Świdnica i Powiat Świdnicki na mocy podpisanego w 2014 roku porozumienia. Jej koszt to blisko 4 mln zł. Zadanie objęło remont nawierzchni jezdni, rozbiórkę mostu i budowę nowego obiektu, stworzenie ronda na skrzyżowaniu ulic Polna Droga, Jana Kochanowskiego, Wałbrzyska, budowę chodników, ścieżki rowerowej, nowego oświetlenia ulicznego, kanalizacji deszczowej oraz przebudowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej.