Wałbrzyska otwarta!
10 lutego, 2016
Niepełnosprawni to pełnoprawni obywatele
16 marca, 2016

Pierwsze spotkanie Powiatowej Rady Rynku pracy za nami

5 lutego w Powiatowym Urzędzie Pracy odbyło się pierwsze posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy, organu opiniodawczego Starosty. Obradom przewodniczyła Poseł Katarzyna Izabela Mrzygłocka.
Pierwszy porządek obrad zawierał 9 punktów i przyjęto go bez sprzeciwu. Ustalono kierunki szkoleń zawodowych oraz zaopiniowano nowy kierunek kształcenia.
Przegłosowano pozytywnie sprawozdanie z pracy PUP oraz racjonalność wykorzystania środków finansowych za ubiegły rok. Poziom bezrobocia spada, a wielu zaktywowanych nadal utrzymuje zatrudnienie po 24 m. Obrady przebiegały sprawnie choć burzliwie. – Wszelkie sugestie Rady będę brał pod uwagę podejmując finalne decyzje w tematach omawianych. Celem nadrzędnym jest dobro mieszkańców Powiatów, ponieważ dla nich się tutaj zbieramy i obradujemy. Co polepszyć, jak podzielić i jak efektywniej współpracować- mówił starosta Pan Jacek Cichura. Kolejne posiedzenie planowane jest z początkiem marca.
fot. użyczone