Z życzeniami dla Pracowników Publicznych Służb Zatrudnienia
27 stycznia, 2016
Wałbrzyska otwarta!
10 lutego, 2016

Znamy budżet na 2016 rok

Sejm RP przyjął budżet państwa na rok 2016. Zgłaszane przez posłów z naszego regionu poprawki, zapewniające finansowanie ważnych dla mieszkańców inwestycji zostały przez PiS odrzucone.
Podczas glosowania nad budżetem państwa, Platforma Obywatelska, reprezentowana m.in. przez wałbrzyskie posłanki Izabelę Katarzynę Mrzygłocką i Agnieszkę Kołacz-Leszczyńską oraz Tomasza Siemoniaka, głosowała za przyjęciem poprawek, które są ważne dla naszego regionu. Niestety żadna z nich nie uzyskała akceptacji Prawa i Sprawiedliwości. Poprawki te dotyczyły m.in. wsparcia rewitalizacji „starych” dzielnic Wałbrzycha i zdegradowanych terenów pokopalnianych.
Posłowie PiS odrzucili bardzo ważną poprawkę dla mieszkańców Świdnicy zgłoszoną przez Platformę Obywatelską. Dotyczyła ona dofinansowania wykonania badań środowiskowych i prac planistycznych niezbędnych dla budowy miejskiej obwodnicy. Wśród poprawek zalazła się także kwota 4 mln, która miał być przeznaczona na modernizację stadionu sportowego w Świdnicy. Ta niezwykle ważna i potrzebna dla środowiska sportowego inwestycja również nie zyskała akceptacji rządzącej partii. Posłowie PiS nie pozwolili także na dofinansowanie niezbędnych prac przy renowacji wnętrz Katedry św. Stanisława i św. Wacława w Świdnicy.
Poprawki zgłoszone przez posłów PO na prośbę burmistrza Ząbkowic Śląskich związane z przebudową drogi krajowej nr 8 – Wrocław Ząbkowice Śląskie – Kłodzko – granica państwa, budową nowej siedziby pogotowia ratunkowego czy remontem Zamku zostały przez PiS odrzucone.
W tym roku szacowane dochody budżetu państwa wyniosą 313, 79 mld zł, a wydatki  368,53 mld zł. Deficyt Państwa nie powinien przekroczyć 54,7 mld zł.