„Express do zatrudnienia – innowacyjny model aktywizacji osób bezrobotnych”
8 czerwca, 2015
Sejm obraduje
10 czerwca, 2015

Rada Ochrony Pracy podsumuje działania kontrolne Państwowej Inspekcji Pracy

Posłanka Izabela Katarzyna Mrzygłocka będzie przewodniczyć dziś posiedzeniu plenarnemu Rady Ochrony Pracy. Rada podsumuje działalność Państwowej Inspekcji Pracy (PIP) w zeszłym roku oraz przyjmie ostateczne stanowisko w sprawie wypadków przy pracy wśród pracowników 50+.
Podsumowanie będzie dotyczyć m.in. poradnictwa prawnego, działalności kontrolnej, a także edukacyjnej i prewencyjnej. Według danych PIP, w 2014 r. inspektorzy pracy przeprowadzili ponad 90 tys. kontroli u 72,7 tys. pracodawców i innych podmiotów, na rzecz których pracę świadczyło 3,7 mln osób. Z bezpłatnych porad prawnych Inspekcji skorzystało 1,2 mln osób. Natomiast działaniami prewencyjnymi i promocyjnymi objęto ok. 155 tys. pracodawców i przedsiębiorców, pracowników, rolników, uczniów oraz studentów.
Podczas posiedzenia Rada Ochrony Pracy ma też podsumować rozpoczętą 19 maja br. dyskusję dotyczącą przyczyn, przebiegu i okoliczności wypadków przy pracy w grupie pracowników 50 +. Planowane jest przyjęcie stanowiska w tej sprawie. Sformułowane przez Radę zalecenia zostaną przesłane do właściwych instytucji.