100 tysięcy nowych miejsc pracy dla młodych
3 czerwca, 2015
Rada Ochrony Pracy podsumuje działania kontrolne Państwowej Inspekcji Pracy
9 czerwca, 2015

„Express do zatrudnienia – innowacyjny model aktywizacji osób bezrobotnych”

„Express do zatrudnienia” jest projektem pilotażowym Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie realizowanym w partnerstwie z sześcioma powiatowymi urzędami pracy oraz wybranym operatorem – Ingeus Sp. z o.o.
Założeniem projektu jest wypracowanie i przetestowanie efektywnego modelu zlecania usług aktywizacyjnych podmiotom niepublicznym, wynagradzanym za osiągnięte rezultaty. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Od 1 listopada 2013 roku Ingeus prowadzi aktywizację 1000 osób długotrwale bezrobotnych w powiatach: tarnowskim, dąbrowskim, oświęcimskim, chrzanowskim, gorlickim i Nowym Sączu.
Omówienie realizacji projektu „Express do zatrudnienia” oraz dyskusja na temat zlecania działań aktywizacyjnych w kontekście testowanego w Małopolsce modelu były tematami spotkania, które zorganizowała w Sejmie posłanka Izabela Katarzyna Mrzygłocka wraz z marszałkiem województwa małopolskiego Markiem Sową.
Uczestnicy spotkania podkreślali konieczność rozwijania w naszym kraju partnerstw publiczno – prywatnych, również w obszarze zlecania przez publiczne służby zatrudnienia działań aktywizacyjnych na rzecz osób bezrobotnych podmiotom niepublicznym. Dyskusja ogniskowała się wokół tematów dotyczących warunków i kryteriów wyboru niepublicznego realizatora usługi aktywizacji osób bezrobotnych oraz sposobu jego rozliczania za osiągnięte efekty.
Dyskutując o projekcie oceniamy jego skuteczność w pomocy osobom bezrobotnym. Pilotaż w Małopolsce okazał się sukcesem, a jego wyniki są najlepsze spośród programów pilotażowych prowadzonych w innych regionach. Projekt umożliwił również wypracowanie standardów współpracy w obszarze zlecania usług aktywizacji wyspecjalizowanym podmiotom niepublicznym. W efekcie pilotażu 350 osób znalazło zatrudnienie, a aż 72 proc. utrzymało się przez sześć miesięcy. – podsumowała Katarzyna Mrzygłocka.