Krew daje życie!
9 lipca, 2013
Rozpoczęło się 45. posiedzenie Sejmu
10 lipca, 2013

Rada Ochrony Pracy o zatrudnieniu i bezpieczeństwie pracy pracowników młodocianych

Tematem dzisiejszego posiedzenia Rady Ochrony Pracy będzie zatrudnienie i bezpieczeństwo pracy pracowników młodocianych oraz efektywność nauczania bezpiecznych i higienicznych zachowań uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych.
Z materiału przygotowanego przez Państwową Inspekcję Pracy w latach 2010-2012 wynika, że dominującym miejscem powstania wypadków przy pracy wśród osób młodocianych były miejsca produkcji przemysłowej- 39,0 % (w tym: produkcji, konserwacji i napraw oraz magazynowania),  31,3 % –  teren budowy (budowa nowych obiektów, rozbiórka, wyburzanie, remonty), pozostałe miejsca wypadku stanowiły 29,7 % poszkodowanych.
Według analizy przeprowadzonej przez PIP w okresie 2010 – 2012 wśród przyczyn wypadków przy pracy młodocianych, przyczyny techniczne stanowiły 10 % wszystkich ustalonych przyczyn, przyczyny organizacyjne wypadków stanowiły  44,2 % , natomiast przyczyny wynikające z tzw. czynnika ludzkiego stanowiły 45,8 %.
Kolejnym omawianym dziś punktem posiedzenia będzie efektywność nauczania bezpiecznych i higienicznych zachowań uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych.  Państwowa Inspekcja Pracy realizuje szereg działań skierowanych do pracowników młodocianych, uczniów i innych młodych pracowników rozpoczynających karierę zawodową,  w szczególności są to programy edukacyjne np. „Kultura bezpieczeństwa” realizowany od 2006 roku. PIP finansuje też publikacje podręczników i płyt z materiałem audiowizualnym, które wraz z poradnikami opracowanymi przez inspekcję przekazywane są nauczycielom, realizującym program podczas zajęć z uczniami.
Jak wynika z materiału przygotowanego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej działania prewencyjne, takie jak prowadzona kampania „Bezpiecznie od startu” spotykają się z pozytywnym odbiorem uczestników programu oraz są szansą na zdobycie podstawowej wiedzy z zakresu prawa pracy i zasad bezpiecznej pracy. Celem programu jest również kreowanie postaw na rzecz praworządności w stosunkach pracy i kultury bezpiecznej pracy wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz studentów.
W latach 2006-2011 w zajęciach poświęconych problematyce ochrony pracy, organizowanych w ramach programu wzięło udział ponad 180 tys. uczniów szkół ponadgimnazjalnych.
Plakat, źródło – www.pip.gov.pl