Rozpoczęło się 45. posiedzenie Sejmu

10 lipca 2013 - Blog - Brak komentarzy

W środę, 10 lipca, rozpoczęło się 45. posiedzenie Sejmu. W porządku obrad znalazły się m. in. następujące sprawozdania Komisji:  

  • Sprawozdanie Komisji Polityki Społecznej i Rodziny o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy (druki nr 909 i 1481) , którego sprawozdawcą jest poseł Izabela Katarzyna Mrzygłocka.
  • Sprawozdanie Komisji Gospodarki oraz Komisji Skarbu Państwa o poselskim projekcie ustawy o dotacji przeznaczonej dla niektórych podmiotów (druki nr 917 i 1340)
  • Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz ustawy o kontroli skarbowej (druki nr 1405 i 1472)
  • Sprawozdanie Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka oraz Komisji Zdrowia o poselskim projekcie uchwały Karta praw osób z autyzmem (druki nr 380 i 1395)

W porządku środowych obrad znalazło się również pierwsze czytanie komisyjnego projektu ustawy zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz ustawy o czasie pracy kierowców (druk nr 1491). Przedstawiona zostanie także Informacja o działalności Rzecznika Praw Obywatelskich za rok 2012 oraz o stanie przestrzegania wolności i praw człowieka i obywatela wraz ze stanowiskiem Komisji (druki nr 1328 i 1426).

Pani poseł Katarzyna Mrzygłocka weźmie również udział w posiedzeniach :

– wspólne posiedzenie Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży, Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki oraz Polityki Społecznej i Rodziny, na którym rozpatrzona zostanie informacja na temat obecnego stanu i kierunków rozwoju sportu osób z niepełnosprawnościami, w tym sportu dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami

– posiedzenie podkomisji stałej ds. rynku pracy, na którym omawiany będzie stan realizacji  ustawy  z dnia 9 listopada 2012 r. o umorzeniu należności powstałych z tytułu nieopłaconych składek przez osoby prowadzące pozarolniczą działalność

– wspólne posiedzenie Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka i Komisji Nadzwyczajnej do Spraw Zmian w Kodyfikacjach w ramach którego przedstawiona będzie Informacja Ministra Sprawiedliwości na temat zamierzeń legislacyjnych resortu na drugie półrocze 2013 roku.

– wspólne  posiedzenie Komisji Polityki Społecznej i Rodziny oraz Spraw Wewnętrznych, na którym odbędzie się pierwsze czytanie senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw

W miniony wtorek parlamentarzystka uczestniczyła w posiedzeniach:

Rady Ochrony Pracy, podczas którego przyjęte zostało stanowisko Rady Ochrony Pracy m.in. w sprawie zatrudnienia i bezpieczeństwa pracy pracowników młodocianych.

Komisji Nadzwyczajnej do Spraw Zmian w Kodyfikacjach, na której rozpatrzono sprawozdanie podkomisji stałej o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego, ustawy – Kodeks karny i niektórych innych ustaw. Rozpatrzono także uchwałę Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz ustawy o związkach zawodowych.

Obrady będą trwały od godziny 9.00 do godziny 23.00. Więcej informacji dostępnych na stronie www.sejm.gov.pl

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*