Gminy oszczędzą na oświetleniu
4 sierpnia, 2015
Referendum 2015 w pytaniach i odpowiedziach
6 sierpnia, 2015

Rada Ochrony Pracy o dyskryminacji

Za nami pierwsze spotkanie członków Rady Ochrony Pracy X kadencji. Inauguracyjne posiedzenie, podczas którego marszałek sejmu Małgorzata Kidawa-Błońska wręczyła nominacje miało miejsce 3 sierpnia a jego głównym tematem była dyskryminacja w miejscu pracy.
– Kwestie związane z dyskryminacją w miejscu pracy bardzo leżą mi na sercu – mówi Poseł Katarzyna Mrzygłocka, członek Rady Ochrony Pracy. – Cieszę się, że ten temat poruszony został podczas naszego pierwszego spotkania. Jego gościem był główny inspektor pracy – Iwona Hickiewicz, która szczegółowo omówiła zagadnienie wyjaśniając, iż PIP nie odnotowuje wielu skarg w tym zakresie. Sama instytucja nie prowadzi też kontroli, ponieważ to sąd decyduje o ewentualnych aktach dyskryminacji. Bardzo ważny jest tu jednak aspekt promocyjny i szkoleniowy. Obywatele muszą wiedzieć, gdzie szukać pomocy i jakie mają prawa – dodaje Poseł Mrzygłocka.
O tym mogą dowiedzieć się z ulotek i broszur, które wyjaśniają kiedy mamy do czynienia z dyskryminacją a także do jakich instytucji się zwrócić się po pomoc.
Jeśli dochodzi do kontroli w danym zakładzie pracy to sprawdzana jest legalności zatrudnienia oraz zgłaszana kwestia dyskryminacji. W ubiegłym roku inspektorzy pracy skierowali 11 wniosków do agencji zatrudnienia nakazując zaprzestania nielegalnych praktyk dyskryminacyjnych. Badano także kwestie zatrudniania obcokrajowców w kwestii zawartych z nimi umów. Okazuje się bowiem, że częściej przystają oni na zawieranie umów cywilnoprawnych niż o pracę.
Dodajmy, że w ubiegłym roku Państwowa Inspekcja Pracy zajmowała się 475 skargami dotyczącymi dyskryminacji. Najczęściej dotyczyły one spraw związanych z płcią, najrzadziej religią.