Przemysłowa część miasta skomunikowana
31 lipca, 2015
Rada Ochrony Pracy o dyskryminacji
4 sierpnia, 2015

Gminy oszczędzą na oświetleniu

Bardzo dobra wiadomość dla szefów gmin – będą płacić mniej za oświetlenie ulic. Część kosztów wzięła na siebie Generalna Dyrekcja Dróg i Autostrad. Chodzi oczywiście o te drogi, które są w zarządzie GDDKiA, czyli krajowe.
Znowelizowana ustawa – Prawo Energetyczne właśnie weszła w życie. Ogranicza ona obowiązek finansowania oświetlenia dróg przez gminy. Nowe regulacje zakładają podział kosztów pomiędzy samorządy a zarządcę dróg krajowych, czyli Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad.
Znowelizowana ustawa nakłada na GDDKiA obowiązek wnoszenia opłat za oświetlenie dróg ekspresowych i autostrad przebiegających przez teren danej gminy.
Natomiast w przypadku dróg krajowych poza terenem zabudowanym gminy będą płacić za ich oświetlenie wyłącznie jeśli przeznaczone są one dla ruchu pieszych, rowerów lub są dodatkowymi jezdniami dróg krajowych do obsługi ruchu z terenów przyległych do pasa drogowego.