Pierwsze w nowym roku posiedzenie Sejmu

8 stycznia 2014 - Blog - Brak komentarzy

Rozpoczęło się 58 posiedzenie Sejmu, które trwać będzie w dniach 8- 10 stycznia. Posłowie zajmą się tym razem m.in. zmianami w kodeksie wyborczym w związku ze zbliżającymi się wyborami do Parlamentu Europejskiego, czy pracą nad projektem przepisów umożliwiających łatwiejsze przeprowadzanie zbiórek publicznych oraz zapewniających obywatelom łatwy dostęp do informacji o takich zbiórkach i ich efektach.

Dzisiaj izba wysłucha sprawozdania projektów ustaw :
– o udziale zagranicznych funkcjonariuszy lub pracowników we wspólnych operacjach lub wspólnych działaniach ratowniczych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
– o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego,
– o Korpusie Weteranów Walk o Niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej,
– o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych,
– o ratyfikacji Umowy wewnętrznej między przedstawicielami rządów państw członkowskich Unii Europejskiej, zebranymi w Radzie, w sprawie finansowania pomocy unijnej na podstawie wieloletnich ram finansowych na lata 2014-2020 zgodnie z umową o partnerstwie AKP-UE oraz w sprawie przydzielania pomocy finansowej dla krajów i terytoriów zamorskich, do których stosuje się część czwartą Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, sporządzonej w Luksemburgu i w Brukseli, odpowiednio dnia 24 i 26 czerwca 2013 r.,

oraz zmian w ustawach:
– Kodeks wyborczy,
– Kodeks postępowania cywilnego,
– Prawo budowlane i ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

W czwartek posłowie pracować będą nad projektami ustaw i zmianami w ustawach:
– o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawy o uposażeniu żołnierzy niezawodowych oraz niektórych innych ustaw,
– o wykonywaniu inicjatywy ustawodawczej przez obywateli,
– Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw,
– o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu oraz ustawy – Kodeks karny.

Ponadto izba wysłucha dwóch sprawozdań:
– w sprawie wniosku oskarżyciela prywatnego Wojciecha Krawczyka, reprezentowanego przez adwokata Tomasza Krawczyka z dnia 21 września 2012 r. uzupełnionego w dniu 27 grudnia 2012 r. oraz 6 lutego 2013 r. o wyrażenie zgody przez Sejm na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej posła Zbigniewa Dolaty,
– o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw.

Trzeci dzień posiedzenia, piątek, przeznaczony będzie na głosowania oraz na przedstawienie Sprawozdania z działalności Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych w roku 2012. Sejm wysłucha również informacji bieżącej w sprawie nieprawidłowości przy zamówieniach publicznych na obsługę prezydencji Polski w Unii Europejskiej oraz zakup sprzętu i usług teleinformatycznych realizowanych przez Cam Media SA.

Posłanka Katarzyna Mrzygłocka ponadto weźmie udział w posiedzeniu sejmowej podkomisji ds. rynku pracy. Podkomisja wznawia pracę nad rządowym projektem ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1949).

Fot. Krzysztof Białoskórski

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*