Pierwsze w nowym roku posiedzenie Sejmu
8 stycznia, 2014
Przedszkolaki kolędowały
14 stycznia, 2014

Obrady Dyrektorów WUP

Poseł Izabela Katarzyna Mrzygłocka była pierwszym gościem, który zabrał dzisiaj głos na Ogólnopolskim Konwencie Dyrektorów Wojewódzkich Urzędów Pracy odbywającym się we Wrocławiu. Dyrektorzy poszczególnych urzędów mają możliwość po raz kolejny wymienić się doświadczeniami i omówić najistotniejsze dla WUP kwestie.
W programie obrad Konwentu znalazły się następujące tematy:
– rozwój stref ekonomicznych, jako determinant rynku pracy (Ilona Antoniszyn-Klik -Wiceminister Gospodarki),
– rejestr Usług Rozwojowych jako element systemu zapewnienia jakości usług rozwojowych oraz narzędzie wspierające wydatkowanie środków EFS w nowej perspektywie finansowej (Anna Świebocka-Nerkowska Dyrektor Departamentu Rozwoju Kapitału Ludzkiego PARP),
– aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy (Jarosław Duda Sekretarza Stanu, Pełnomocnik Rządu ds. osób niepełnosprawnych),
– fundusz Pracy a EFS w latach 2014-2020. (Aleksandra Dmitruk Zastępca Dyrektora Departamentu Zarządzania Europejskim Funduszem Społecznym w MIiR),
– funkcjonowanie obserwatoriów rynku pracy – organizacja i sposób realizacji badań.
– dodatkowe zadania WUP na rzecz MPiPS w ramach rozliczania wypłaconych zasiłków przyznanych na podstawie okresów pracy i ubezpieczenia zagranicą.
Ponadto, w dniu dzisiejszym, zaplanowana jest także telekonferencja z Elżbietą Rawicz-Ostrowską Zastępcą Dyrektora Departamentu Funduszy w MPiPS.