Darmowe podręczniki dla pierwszoklasistów
7 lutego, 2014
Nowelizacja ustawy o szkolnictwie wyższym
11 lutego, 2014

O opiece nad dziećmi przebywającymi w Zakładach Opiekuńczo-Leczniczych

Opieka nad dziećmi przebywającymi w Zakładach Opiekuńczo-Leczniczych była głównym tematem wczorajszego spotkania w biurze Rzecznika Praw Dziecka, w którym wzięła udział posłanka Katarzyna Mrzygłocka.

O konieczności uregulowania sytuacji chorych dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo-leczniczych rozmawiała z przedstawicielami Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Sprawiedliwości, Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Kancelarii Prezydenta RP oraz przedstawicielami Zakładów Opiekuńczo-Leczniczych.
Marek Michalak, Rzecznik Praw Dziecka, podkreślił, że skuteczne zabezpieczenie dobra dzieci wymaga wspólnego działania i zmian zarówno w prawie jak i w praktyce jego stosowania. – Na dzień dzisiejszy te dzieci są w naszym systemie traktowane gorzej.- zaznaczył.

Podczas spotkania przedstawiono również propozycje nowelizacji Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Zmiany polegają   m.in. na włączeniu ZOL-i do katalogu instytucjonalnej pieczy zastępczej, co rozwiązałoby kwestię finansowania pobytu i utrzymania dzieci w ośrodkach.