60. posiedzenie Sejmu
5 lutego, 2014
O opiece nad dziećmi przebywającymi w Zakładach Opiekuńczo-Leczniczych
7 lutego, 2014

Darmowe podręczniki dla pierwszoklasistów

Trwają prace nad nowelizacją ustawy o zmianie systemu oświaty. W ramach jednego z projektów uczniowie pierwszych klas otrzymają darmowy  podręcznik, który będzie przekazywany następnie kolejnym rocznikom. Co więcej, umożliwi on naukę wszystkich przedmiotów, takich jak matematyka, język polski, przyroda oraz edukacja społeczna.

Podręcznik zostanie przygotowany i sfinansowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i trafi do pierwszoklasistów już we wrześniu. Projekt zakłada, iż  w kolejnych latach z analogicznych podręczników będą uczyć się także uczniowie drugich i trzecich klas.

Naszą troską jest ograniczenie kosztów rodziców– powiedział Premier Donald Tusk. – Koszt produkcji podręcznika dla 1-klasistów (550 tysięcy dzieci w 2014 r.) nie powinien przekroczyć 10 mln zł. Dzisiaj rodzice wydają blisko 140 mln zł. Nie można dłużej tolerować tego mechanizmu. Nie ma żadnych potrzeb merytorycznych i dydaktycznych, aby ten system musiał być kontynuowany – dodał.

Podstawowym założeniem przygotowanej w Ministerstwie Edukacji Narodowej nowelizacji ustawy  o zmianie systemu oświaty oraz niektórych innych ustaw jest założenie, że to Ministerstwo Edukacji Narodowej zaopatruje szkoły w podręczniki. Z kolei zadaniem placówki jest nieodpłatne wypożyczanie elementarzy uczniom klas I-III. Podręczniki obejmują edukację polonistyczną, matematyczną, społeczną i przyrodniczą i będą one własnością szkoły. Szczegółowe zasady wypożyczania podręczników uczniom będą leżały w gestii dyrektora placówki.

Co wyjątkowo istotne, już w 2014 roku zmieniona zostanie procedura wyboru podręcznika do konkretnego przedmiotu. Decyzję będzie podejmował zespół nauczycieli, a nie jednostkowy nauczyciel, jak było do tej pory. Wybór podręcznika będzie opiniowany przez Radę Rodziców. Ponadto, dzięki nowym przepisom już od 2015 r. wszystkie podręczniki będą służyły przez wiele lat. Wszystko dlatego, że zmieni się ich struktura nie będą one bowiem zawierać  zadań oraz ćwiczeń wymagających uzupełnienia wewnątrz konkretnego egzemplarza.

Całość jest przedsmakiem potężnej zmiany w postaci wprowadzenia e-podręczników dla większości przedmiotów wchodzących do kanonu szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponad gimnazjalnych.  Mają być one gotowe już w 2015 r. Nowe pomoce edukacyjne kładą nacisk na rolę podstawy programowej jako kluczowego elementu  pracy nauczyciela z podopiecznymi.