Trwają konsultacje społeczne dot. projektu zmian w prawie oświatowym
15 września, 2021
Wyniki IV Regionalnego Konkursu Plastycznego Kartka z wakacji
20 września, 2021

Nieprawidłowości w GIP

Poseł na Sejm RP Katarzyna Mrzygłocka wzięła udział w połączonej Komisji – Polityki Społecznej i Rodziny oraz do Spraw Kontroli Państwowej, na której rozpatrzono sprawozdanie Głównego Inspektora Pracy z działalności Państwowej Inspekcji Pracy w 2020 roku. Podczas posiedzenia komisji po raz kolejny parlamentarzystka pytała GIP o ujawnienie Raportu kontroli wewnętrznej opisującego nieprawidłowości z okresu kierowania PIP przez Wiesława Łyszczka. Katarzyna Mrzygłocka już dwukrotnie występowała o jego udostępnienie, bez skutku. Z dotychczasowych doniesień medialnych wynika, że stwierdzone nieprawidłowości noszą znamiona przestępstw. Sami jego autorzy rekomendowali zawiadomienie prokuratury i CBA. Podczas posiedzenia posłanka pytała również o patologie w Okręgowym Inspektoracie Pracy w Opolu.