Obrady jury konkursu Kartka z wakacji
14 września, 2021
Nieprawidłowości w GIP
16 września, 2021

Trwają konsultacje społeczne dot. projektu zmian w prawie oświatowym

Izabela Katarzyna Mrzygłocka wzięła udział w konsultacjach społecznych dot. projektu zmian w prawie oświatowym. Celem konsultacji była rozmowa o projekcie zmian w prawie oświatowym, proponowanym przez Ministerstwo Edukacji i Nauki, który na nowo kształtuje ustrój szkolny, uderzając w wartości i interesy rodziców, dzieci, nauczycieli, dyrektorów, samorządów oraz organizacji społecznych. Te kontrowersyjne i szeroko oprotestowane pomysły przyznania kuratorom oświaty większych uprawnień, m.in. możliwości odwołania dyrektora szkoły, zawieszenia działalności placówki niepublicznej czy zablokowania zajęć dodatkowych z organizacją społeczną, powinny zostać skonsultowane ze wszystkimi zainteresowanymi środowiskami. Konsultacje podzielono na dwie części. Pierwsza to wystąpienia ekspertów, które pozwoliły nakreślić kierunek zmian oraz wskazać największe zagrożenia, jakie niesie za sobą projekt ustawy. Część druga to panel dyskusyjny.