Co jest dane, nie będzie zabrane. – wypowiedź na posiedzeniu Sejmu
4 kwietnia, 2019
XXII Spotkania Tradycji Wielkanocnych Ziemi Kłodzkiej
8 kwietnia, 2019

Największa inwestycja w powojennej historii Wałbrzycha

Na ten moment mieszkańcy Wałbrzycha oraz Szczawna-Zdroju czekali kilkanaście lat. Po latach wspólnych starań o budowę zachodniej obwodnicy Wałbrzycha, w czwartek, 04.04.2019 r.,  podpisana została umowa z Budimex S.A. na kwotę ponad 300 mln złotych. Bez wątpienia to największa inwestycja w powojennej historii Wałbrzycha.
Obwodnica miasta Wałbrzycha realizowana w ciągu drogi krajowej nr 35 przez Zarząd Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta w Wałbrzychu oraz Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad to największa inwestycja w powojennej historii Wałbrzycha. Całkowita wartość inwestycji wynosi 397 480 381,71 PLN z czego 85% (296 792 459,33 PLN) to dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Oś priorytetowa IV: Infrastruktura drogowa miast, Działanie 4.2: Zwiększenie dostępności transportowej ośrodków miejskich leżących poza siecią drogową TEN-T i odciążenie miast od nadmiernego ruchu drogowego.
Podczas uroczystości podpisania umowy Roman Szełemej  Prezydent Wałbrzycha  podziękował wszystkim, którzy zaangażowali się w projekt obwodnicy.

Izabela Katarzyna Mrzygłocka Poseł na Sejm RP, od lat zaangażowana w działania dot. projektu obwodnicy, miała przyjemność wziąć udział w uroczystości.
4 kwietnia 2019 r. to ważna i wyjątkowa data, nie tylko dla mieszkańców Wałbrzycha. Budowa obwodnicy to  ważna inwestycja dla całego regionu – mówiła Katarzyna Mrzygłocka.

Przebieg obwodnicy
Obwodnica rozpocznie się przy wiadukcie przy ul. Łączyńskiego w dzielnicy Podzamcze, pobiegnie przez rondo przy szczawieńskim Tesco, następnie ul. Topolową i Wyszyńskiego do ul. Kusocińskiego na Piaskowej Górze. Następnie przebiegać będzie przy szpitalu w okolicy Wzgórza Gedymina, potem odbije w kierunku Starego Zdroju, gdzie ważnym węzłem inwestycji będzie węzeł z ul. Żeromskiego. Następnie obwodnica dotrze do Śródmieścia, przetnie tory przy ul. Reja i połączy się z najważniejszym miejskim węzłem komunikacyjnym na Placu Grunwaldzkim przy ul. Chrobrego.