Na ROP o czynnikach rakotwórczych w środowisku pracy
18 lutego, 2014
61. posiedzenie Sejmu
19 lutego, 2014

Komisyjny rozkład jazdy

Na dzisiejszym wspólnym posiedzeniu Komisji Polityki Społecznej i Rodziny z Komisją Spraw Zagranicznych odbędzie się pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Mołdawii o ubezpieczeniu społecznym (druk nr 2093).
Na posiedzeniu Komisji Polityki Społecznej i Rodziny, które zaplanowane jest na godz. 16.00, m.in. rozpatrzony i zaopiniowany zostanie dla Marszałka Sejmu – na podstawie informacji Ministra Pracy i Polityki Społecznej – wniosek Klubu Parlamentarnego Solidarna Polska o przedstawienie na posiedzeniu Sejmu „Informacji Rządu na temat aktualnej sytuacji opiekunów dorosłych osób niepełnosprawnych oraz środków, jakie podjął rząd, aby pomóc osobom pozbawionym prawa do zasiłku pielęgnacyjnego”. Ponadto rozpatrzone zostanie Sprawozdanie o realizacji Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. (druk nr 1950).
Komisja Polityki Społecznej i Rodziny w dniu jutrzejszym (20 lutego) rozpatrzy również sprawozdanie podkomisji stałej do spraw rynku pracy o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1949). Sprawozdanie przedstawi przewodnicząca podkomisji poseł Izabela Katarzyna Mrzygłocka.