Rada Ochrony Pracy oceniła działalność Państwowej Inspekcji Pracy w roku 2014
8 lipca, 2015
Uratowane 540 miejsc pracy w ZPS Karolina
17 lipca, 2015

Ekwiwalent za deputat węglowy będzie nadal wypłacany

Z końcem roku przestaje obowiązywać ustawa przyznająca emerytom i rencistom z Przedsiębiorstw Robót Górniczych ekwiwalent za deputat węglowy. – Przygotowaliśmy jednak nowe przepisy, dzięki którym byli pracownicy PRG nadal będą otrzymywali pieniądze – uspokaja posłanka Izabela Katarzyna Mrzygłocka.

Z tego typu uprawnień korzysta około 10 tysięcy osób w całej Polsce. Około 800 z nich to mieszkańcy naszego regionu, którzy byli zatrudnieni we współpracującym z kopalniami wałbrzyskim Przedsiębiorstwie Robót Górniczych.
W sprawę deputatów węglowych dla byłych pracowników Przedsiębiorstwa Robót Górniczych i ich rodzin posłanka Katarzyna Mrzygłocka zaangażowana jest od początku swojej pracy parlamentarnej. Mimo pozytywnego wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 2005 roku ówczesny Minister Gospodarki chciał wypłacić osobom uprawnionym deputat tylko za 2002 rok. Wspólnie z posłami Platformy Obywatelskiej z Górnego Śląska Katarzyna Mrzygłocka przygotowała projekt ustawy, który pozwalał na wypłatę ekwiwalentu od 2002 roku przez cały czas na bieżąco. Będąc w opozycji posłance udało się przekonać wszystkich posłów pracujących w Komisjach Gospodarki i Polityki Społecznej do poparcia projektu.
———————-
W czerwcu podczas posiedzenia Sejm uchwalił zmianę ustawy o ekwiwalencie pieniężnym z tytułu prawa do bezpłatnego węgla dla osób uprawnionych z przedsiębiorstw robót górniczych. Dzięki temu uprawnieni pracownicy nadal będą otrzymywać wypłaty od 1 stycznia 2016 roku aż do wygaśnięcia prawa do ekwiwalentu.
Nowelizacja ustawy określa m.in. harmonogram i terminy wypłacania ekwiwalentu, który będzie wypłacany w terminie do końca I kwartału za bieżący rok. Natomiast wszelkie koszty związane z wypłatą i obsługą ekwiwalentu finansowane będą ze środków budżetu państwa, których wysokość każdorazowo określać będzie ustawa budżetowa. Dysponentem środków na realizację zadań będzie Zakład Ubezpieczeń Społecznych.
Przypomnijmy, ustawa z dnia 6 lipca 2007 roku przyznająca emerytom i rencistom z byłych przedsiębiorstw górniczych ekwiwalent obowiązuje tylko do końca 2015 roku. Na jej mocy ekwiwalent mogą pobierać osoby uprawnione do bezpłatnego węgla na podstawie układu zbiorowego pracy, które uzyskały emeryturę lub rentę przed 31 grudnia 2001 r., a po 31 grudnia 2001 r. nie pobierały ekwiwalentu pieniężnego z tytułu prawa do bezpłatnego węgla . Upoważnione do pobierania świadczeń zostały także wdowy i sieroty otrzymujące rentę rodzinną po byłych pracownikach przedsiębiorstw robót górniczych.