Sejm uchwalił budżet na 2015 rok
18 grudnia, 2014
Moc świątecznych spotkań
30 grudnia, 2014

16 mln zł na Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego

W trakcie środowego posiedzenia Sejm przyjął kilka poprawek do budżetu. Sejmowa poprawka budżetowa dotycząca przekazania 16 mln zł na Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego w ramach Centrum Opatrzności Bożej, była poprawką rekomendowaną przez Komisję Finansów Publicznych i została przyjęta zdecydowaną większością głosów posłów Sejmu RP, w której głosowało 434 posłów, z czego:
374 posłów – za
59 posłów – przeciw
1 poseł – wstrzymał się od głosu.
Dotacja ta zgodnie z zapisami ustawy o finansach publicznych podlegać będzie, jak każda inna, szczególnym zasadom rozliczenia.
Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego powstaje w ramach Centrum Opatrzności Bożej w warszawskim Wilanowie. Bezsprzecznie Muzeum jest ważnym elementem polityki kulturalnej państwa w zakresie dziedzictwa narodowego. Placówka będzie prowadziła działalność edukacyjną oraz podtrzymywała pamięć i wiedzę o roli tych dwóch wielkich postaci w historii Polski. Obok ekspozycji głównej swoje miejsce znajdą również sale: multimedialna i konferencyjna oraz specjalnie wydzielona przestrzeń dla najmłodszych.
Należy podkreślić, że MKiDN nigdy nie finansowało budowy obiektów sakralnych, w tym prac budowlanych przy Świątyni Opatrzności Bożej. Dotacja dotyczy jedynie budowy samego Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego, którego przestrzeń kulturalno – muzealna jest wyodrębniona konstrukcyjnie i funkcjonalnie od przestrzeni sakralnej.
Na pewno przyszłoroczny budżet w dyspozycji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego jest najwyższy w historii i pozostanie najwyższy nawet bez tych 16 mln, które zostaną przekazane na Muzeum Jana Pawła II.
Ustawa budżetowa na rok 2015 po poprawkach sejmowych przewiduje dla części 24 – Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego – kwotę 3,266 mln zł, jest ona wyższa niż tegoroczna, która wynosiła zgodnie z ustawą 2,981 mln zł.
Same środki w dyspozycji MKiDN (cz. 24 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego z wyłączeniem środków europejskich, programów wieloletnich) wzrosły w ciągu ostatnich 6 lat o 42,8%. W 2007r. wynosiły 2,033 mln zł (0,81% wydatków budżetu państwa), a w 2014 r. – 2,981 mln zł (0,89% wydatków budżetu państwa).
W latach 2008-2014 r. (zgodnie z ustawą budżetową) przeznaczyliśmy na kulturę 21,7 miliarda zł ze środków budżetu państwa, wieloletnich programów rządowych oraz środków europejskich. Polska jest przy tym liderem w absorpcji środków europejskich przeznaczonych na kulturę. Przy uwzględnieniu wydatków funduszy celowych (1,1 mld zł) nakłady na kulturę w tym okresie osiągnęły wartość 22,8 mld. zł.