Izabela Katarzyna Mrzygłocka odznaczona przez Polski Związek Zapaśniczy
15 grudnia, 2014
16 mln zł na Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego
20 grudnia, 2014

Sejm uchwalił budżet na 2015 rok

1 mln zł na utworzenie 17 etatów w biurze Rzecznika Praw Pacjenta, 7 mln 800 tys. zł na zadania wynikające z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz 30 mln zł na realizację zadań Polskiej Agencji Kosmicznej – to przyjęte w głosowaniu poprawki do budżetu państwa na przyszły rok.
W uchwalonej dziś ustawie budżetowej na 2015 rok większość wskaźników makroekonomicznych jest korzystniejsza od zapisanych w budżecie na rok bieżący. Szacowane dochody wyniosą 297,17 mld zł (w budżecie na 2014 r. wynoszą one 277,78 mld zł), a wydatki nie będą wyższe niż 343,25 mld zł (w 2014 r. – 325,29 mld zł). Oznacza to, że deficyt budżetowy nie przekroczy 46,08 mld zł (w 2014 r. – 47,5 mld zł). Zgodnie z założeniami ustawowymi, wzrost gospodarczy wyniesie 3,4 proc. (w 2014 r. – 2,5 proc.), a średnioroczna inflacja 1,2 proc. (w budżecie na 2014 r. – 2,4 proc.). Z kolei nominalny wzrost wynagrodzeń będzie na poziomie 4,3 proc. (w 2014 r. – 3,5 proc.). Natomiast zatrudnienie wzrośnie o 0,8 proc. (na 2014 r. był prognozowany spadek zatrudnienia o 0,1 proc.).
Uchwalona przez Sejm ustawa budżetowa trafi teraz do Senatu. Zgodnie z przyjętym harmonogramem, senatorowie będą mieli czas do 12 stycznia 2015 r.
13 stycznia 2015 r. Komisja Finansów Publicznych zajmie się ewentualnymi senackimi poprawkami do budżetu. Głosowanie nad nimi odbędzie się na posiedzeniu Sejmu 13-16 stycznia 2015 r. Ustawa budżetowa na 2015 r. ma być przekazana do podpisu prezydenta 20 stycznia 2015 r.
źródło: sejm.gov.pl

foto Krzysztof Białoskórski