Od dziś urlop wychowawczy na nowych zasadach
1 października, 2013
Międzynarodowy Dzień Muzyki w Szczawnie-Zdroju
3 października, 2013

Wyjazdowe posiedzenie ROP

W dniach 30 września- 1 października odbyło się w Lubinie wyjazdowe posiedzenie Rady Ochrony Pracy przy Sejmie RP. Podczas obrad skupiono się na temacie prewencji wypadkowej prowadzonej przez Wyższy Urząd Górniczy w ramach współpracy z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych i Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Dane z Wyższego Urzędu Górniczego są optymistyczne- wynika z nich, że w latach 2008-2012 liczba wypadków w górnictwie spadła z przeszło 3,3 tys. do 2,8 tys., w tym liczba wypadków ciężkich z 27 do 18. Sukcesywnie zwiększane jest bezpieczeństwo pracowników z sektoru górnictwa. Dzięki współpracy ZUS z WUG w latach 2009-2011 przeprowadzono m.in. 26 szkoleń dla kilkuset pracowników zakładów górniczych. Podejmowane działania mają na celu zwiększenie bezpieczeństwa eksploatacji górniczych wyciągów szybowych oraz użytkowania maszyn i urządzeń elektrycznych oraz energetycznych w warunkach zagrożenia metanowego.
W latach 2009-2010 WUG nabył 11 licencji oprogramowania wspomagającego funkcjonowanie urządzeń GPS i 66 przyrządów kontrolno-pomiarowych, m.in. przenośnych mierników stężenia gazów i dalmierzy laserowych. Przy użyciu zakupionego sprzętu wykonano w ramach prowadzonego nadzoru i kontroli ponad 2,1 tys. pomiarów. Było to możliwe dzięki dofinansowaniu z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Foto źródło: www.foter.com