74. rocznica agresji sowieckiej na Polskę
30 września, 2013
Wyjazdowe posiedzenie ROP
2 października, 2013

Od dziś urlop wychowawczy na nowych zasadach

Od 1 października wchodzą zmiany w zakresie uprawnień pracowników związanych z rodzicielstwem. W ramach wymiaru urlopu wychowawczego, jeden z 36 miesięcy, będzie musiał wykorzystać obowiązkowo drugi rodzic, w przeciwnym razie urlop będzie o miesiąc krótszy.
Nowelizacja przepisów kodeksu pracy wypełnia poniekąd postulaty, jakie w ostatnich czasach przyświecają polityce prorodzinnej, tj. godzenie pracy, życia prywatnego i rodzinnego przez pracujących rodziców oraz równość kobiet i mężczyzn w odniesieniu do ich szans na rynku pracy i traktowania w pracy. Obecnie pracownik – ojciec wychowujący dziecko może wykorzystać urlop ojcowski w wymiarze 2 tygodni. Przysługuje mu również prawo do urlopu wychowawczego, którego kwestię reguluje art. 186 kodeksu pracy. Nowe przepisy ustanawiają, że każdemu z rodziców lub opiekunów dziecka przysługuje wyłączne prawo do jednego miesiąca urlopu wychowawczego z wymiaru 36 miesięcy. Należy podkreślić, że nie będzie można z niego zrezygnować na rzecz drugiego rodzica bądź opiekuna. Jeżeli jedno z rodziców zrezygnuje ze swojej części, oznaczać to będzie w praktyce, że urlop wyniesie maksymalnie 35 miesięcy.
Nowelizacja przepisów wychodzi naprzeciw oczekiwaniom rodziców. Urlop wychowawczy można będzie wykorzystać w pięciu, a nie jak dotychczas w czterech częściach. Nowe przepisy wydłużają również wiek dziecka, do którego można wykorzystać urlop wychowawczy. Zmiana ta daje możliwość wykorzystania wszystkich uprawnień rodzicielskich z tytułu urodzenia dziecka przez jednego z rodziców. Dotyczy to szczególnie sytuacji, gdy rodzic samotnie wychowuje dziecko. O jeden miesiąc, czyli do czterech miesięcy, wydłużono okres, w którym z urlopu będą mogli korzystać równocześnie oboje rodzice.
Podczas ostatnich dyskusji o podziale obowiązków rodzicielskich wielokrotnie podkreślamy, że przepisy powinny skłaniać młodych ojców do przyjmowania na siebie większej części obowiązków rodzinnych. Umożliwienie im szerszego korzystania z uprawnień rodzicielskich wymaga jednak zmian w przepisach kodeksu pracy. – podsumowuje posłanka Katarzyna Mrzygłocka.
Fot. źródło: www.foter.com