Zasada „33 i 3” – koniec zatrudniania na wieloletnie umowy na czas określony
23 czerwca, 2015
Powstanie Rada Dialogu Społecznego – nowe forum współpracy przedstawicieli pracowników, pracodawców i rządu
25 czerwca, 2015

Wałbrzych ma 70 lat – konkurs

70 lat polskiego Wałbrzycha jest bezsprzecznie powodem do świętowania. Urodziny można obchodzić na wiele sposobów. Poseł na Sejm RP Izabela Katarzyna Mrzygłocka zaprasza
z okazji tego pięknego jubileuszu do konkursu, który ukaże Wałbrzych z wielu perspektyw. Zadanie konkursowe jest interesującym wyzwaniem – Stwórz plakat, prezentację multimedialną lub nakręć filmik. Pokaż, jaki jest Wałbrzych widziany Twoimi oczami. Zaprezentuj ciekawe miejsca, zabytki, wydarzenia kulturalne.
Konkurs ma rozwijać umiejętności stosowania różnych technik plastycznych, posługiwania się technologią informacyjną, kształtować umiejętności selekcji potrzebnych informacji oraz uczyć korzystania z różnorodnych źródeł informacji z poszanowaniem praw autorskich.
Organizatorami konkursu są: Poseł na Sejm RP – Izabela Katarzyna Mrzygłocka oraz Zespół Szkół Fundacji „Szkoła Gminna Menadżersko-Księgowa” w Wałbrzychu. Honorowy Patronat nad konkursem objęła Danuta Jazłowiecka, Posłanka do Parlamentu Europejskiego.
Mam nadzieję, że uda nam się razem zachęcić uczniów do konkursowego wyzwania. Wiem, że koniec roku szkolnego już za pasem i wszyscy myślami są już na wakacjach. Liczę jednak, że zmotywujemy dzieci i młodzież do kreatywnego spędzania wolnego czasu. Prace można składać do 18 września 2015 r. – podkreśla Izabela Katarzyna Mrzygłocka. Z niecierpliwością czekamy także na prace konkursowe dorosłych. – dodaje posłanka.
Spośród wszystkich nadesłanych prac konkursowych (plakat, prezentacja multimedialna, filmik). Jury wyłoni trzy najlepsze prace w 4 kategoriach, których autorzy zostaną nagrodzeni. Laureaci pierwszego miejsca w każdej z czterech kategorii zostaną zaproszeni na 3-dniowy wyjazd studyjny do Parlamentu Europejskiego w Brukseli wraz z opiekunem/osobą towarzyszącą. Za zdobycie miejsca drugiego i trzeciego w poszczególnych kategoriach przewidziano nagrody rzeczowe.
Linki do regulaminu i załączników:
formularz:
https://www.dropbox.com/s/r4rd47yg308dqfn/FORMULARZ.pdf?dl=0
regulamin:
https://www.dropbox.com/s/vm0apk6kx30w375/regulamin.pdf?dl=0
zgoda:
https://www.dropbox.com/s/7cxx9gvv9trcxxj/ZGODA.pdf?dl=0