O sześciolatkach w szkole
18 października, 2013
Paliwo z mułów węglowych !
22 października, 2013

ROP o opiece zdrowotnej nad pracownikami

Tematy opieki zdrowotnej nad pracownikami, działalności służb medycyny pracy oraz nieobecności w pracy spowodowanych chorobą dokładnie omówiono na posiedzeniu Rady Ochrony Pracy, 22 października.
Członkowie rady, spotykając się w Sejmie, wysłuchali  wyników kontroli przeprowadzonych przez Państwową Inspekcję Pracy. Działania kontrolne miały sprawdzić przestrzeganie przepisów odnośnie profilaktycznych badań lekarskich i objęły ponad 2,7 tys. zakładów pracy, m.in. z branży handlu i napraw, przetwórstwa przemysłowego oraz budownictwa, zatrudniających łącznie 135,3 tys. pracowników.
Członkowie ROP omówili również dane dotyczące ilości zaświadczeń lekarskich ZUS o czasowej niezdolności do pracy. Zakład Ubezpieczeń Społecznych odnotował ok. 18,5 mln zaświadczeń o czasowej niezdolności do pracy obejmujących w sumie ok. 246 mln dni nieobecności w pracy spowodowanych chorobą. W porównaniu z 2011 r. liczby te nieznacznie spadły – odpowiednio o 2 proc. oraz o 0,2 proc. Podczas posiedzenia członkowie Rady przyjęli również stanowiska w sprawie:
–   szkodliwych czynników biologicznych w środowisku pracy;
–   stanu bezpieczeństwa pracy w gospodarstwach rolnych
w 2012 roku;
–   prewencji wypadkowej prowadzonej przez Wyższy Urząd Górniczy w ramach współpracy prowadzonej z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych w Warszawie i Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.