"Szkoła liderów społecznych"
18 października, 2013
ROP o opiece zdrowotnej nad pracownikami
22 października, 2013

O sześciolatkach w szkole

Posłanka Izabela Katarzyna Mrzygłocka 3 października spotkała się, w ramach akcji Stowarzyszenia Rzecznik Praw Rodziców, z przedstawicielem rodziców- Panem Przemysławem Golachem. Celem spotkania było omówienie zagadnienia wcześniejszego objęcia dzieci systemem powszechnej edukacji.  Zgodnie z nowelizacją ustawy o systemie oświaty datą wprowadzenia obowiązku szkolnego dla 6-latków pozostaje 1 września 2014 r.
Rodzice biorący udział w akcji podpisali wniosek o referendum i dążą do tego, aby mieć możliwość podjęcia samodzielnej decyzji  o rozpoczęciu edukacji ich dziecka, w oparciu o indywidualna opinie psychologa i pedagoga.  Mimo że pięknie się różnimy w podejściu do zagadnienia wcześniejszego objęcia dzieci systemem powszechnej edukacji , z radością stwierdzam że Pani poseł, w odróżnieniu od wielu swoich koleżanek i kolegów, była przygotowana do dyskusji . Z wielką powagą , troską i zainteresowaniem podeszła do naszych ( rodziców) argumentów. Nie wiem czy udało mi się zmienić pogląd Pani Poseł , ale jak sama powiedziała, usłyszała wiele argumentów za tym, żeby wnikliwiej przyjrzeć się ww. zagadnieniu– posumował spotkanie z parlamentarzystką Pan Przemysław Golach.