Rady Ochrony Pracy o kontroli legalności zatrudnienia

21 maja 2013 - Blog - Brak komentarzy

Jednym z tematów dzisiejszego posiedzenia Rady Ochrony Pracy będzie kontrola legalności zatrudnienia obywateli polskich i cudzoziemców. Członkowie rady zapoznają się również z wynikami  kontroli przestrzegania przepisów o czasie pracy i wypłacania wynagrodzenia za pracę.

W ciągu trzech lat (2010-2012)  inspektorzy pracy przeprowadzili łącznie ponad 72 tys. kontroli dotyczących problematyki legalności zatrudnienia i innych form pracy zarobkowej Polaków. Skontrolowanych zostało 69,1 tys. podmiotów, zatrudniających ponad 2,5 mln osób. Działania kontrolne były również prowadzone wobec pracodawców, którzy zatrudniali cudzoziemców. W ramach 6,3 tys. kontroli sprawdzono podmioty dające pracę 39,2 tys. obcokrajowcom. Ponadto, w 2012 r. przeprowadzono m.in. 1496 kontroli dotyczących czasu pracy w zakładach różnych branż. Kontrole te objęły łącznie 1596 pracodawców zatrudniających ponad 167 tys. pracowników. Najwięcej kontroli przeprowadzono w sektorach gospodarki, w których (na podstawie wyników kontroli z lat poprzednich) przewidziano wysokie ryzyko wystąpienia naruszeń prawa, tj. w podmiotach prowadzących działalność w zakresie:

  • handlu i napraw
  • przetwórstwa przemysłowego
  • budownictwa
  • zakwaterowania i usług gastronomicznych

W co drugim kontrolowanym podmiocie  stwierdzono różnego rodzaju nieprawidłowości w zakresie legalności zatrudnienia oraz przestrzegania przepisów ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Inspektorzy pracy sformułowali ponad 50 tys. wniosków zobowiązujących do usunięcia tych nieprawidłowości.

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*