Balony z marzeniami
17 maja, 2013
41. posiedzenie Sejmu stratuje już dziś
22 maja, 2013

Rady Ochrony Pracy o kontroli legalności zatrudnienia

Jednym z tematów dzisiejszego posiedzenia Rady Ochrony Pracy będzie kontrola legalności zatrudnienia obywateli polskich i cudzoziemców. Członkowie rady zapoznają się również z wynikami  kontroli przestrzegania przepisów o czasie pracy i wypłacania wynagrodzenia za pracę.
W ciągu trzech lat (2010-2012)  inspektorzy pracy przeprowadzili łącznie ponad 72 tys. kontroli dotyczących problematyki legalności zatrudnienia i innych form pracy zarobkowej Polaków. Skontrolowanych zostało 69,1 tys. podmiotów, zatrudniających ponad 2,5 mln osób. Działania kontrolne były również prowadzone wobec pracodawców, którzy zatrudniali cudzoziemców. W ramach 6,3 tys. kontroli sprawdzono podmioty dające pracę 39,2 tys. obcokrajowcom. Ponadto, w 2012 r. przeprowadzono m.in. 1496 kontroli dotyczących czasu pracy w zakładach różnych branż. Kontrole te objęły łącznie 1596 pracodawców zatrudniających ponad 167 tys. pracowników. Najwięcej kontroli przeprowadzono w sektorach gospodarki, w których (na podstawie wyników kontroli z lat poprzednich) przewidziano wysokie ryzyko wystąpienia naruszeń prawa, tj. w podmiotach prowadzących działalność w zakresie:

  • handlu i napraw
  • przetwórstwa przemysłowego
  • budownictwa
  • zakwaterowania i usług gastronomicznych

W co drugim kontrolowanym podmiocie  stwierdzono różnego rodzaju nieprawidłowości w zakresie legalności zatrudnienia oraz przestrzegania przepisów ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Inspektorzy pracy sformułowali ponad 50 tys. wniosków zobowiązujących do usunięcia tych nieprawidłowości.