Posiedzenie Sejmu po raz 25.
7 listopada, 2012
Na jutro zaplanowano głosowanie nad projektem ustawy abolicyjnej
8 listopada, 2012

Pracuje na 100% – podsumowanie pierwszego roku kadencji

W ciągu pierwszego roku obecnej kadencji posłanka Izabela Katarzyna Mrzygłocka nie opuściła ani jednego posiedzenia Sejmu RP. – To chyba naturalne, że podchodzę bardzo poważnie do obowiązków, za które otrzymuję wynagrodzenie z publicznych pieniędzy – mówi. Jednak podobnym wynikiem nie może się pochwalić żaden inny poseł z naszego okręgu wyborczego.
Izabela Katarzyna Mrzygłocka pełni mandat poselski już trzecią kadencję – od 2005 roku. – Zawsze najbliższe mi były kwestie dotyczące rynku pracy i sprawy socjalne – deklaruje. To z jej inicjatywy kilka lat temu powstała sejmowa podkomisja stała do spraw Rynku Pracy, której jest przewodniczącą. Ponadto pracuje w komisji nadzwyczajnej do spraw zmian w kodyfikacjach, gdzie zajmuje się głównie zmianami w Kodeksie Pracy. – To dość trudne zagadnienia, bo nie ma prostej recepty na pogodzenie interesów pracodawców z oczekiwaniami osób zatrudnionych – ocenia. Izabela Katarzyna Mrzygłocka pełni również funkcję przewodniczącej Rady Ochrony Pracy przy Sejmie RP. Od dwóch lat jest również wiceprzewodniczącą Klubu Parlamentarnego PO.
Sejmowa Komisja Pracy i Polityki Społecznej zakończyła właśnie prace nad projektem tak zwanej ustawy abolicyjnej, nad której przygotowaniem czuwała posłanka. Dzięki projektowanej ustawie przedsiębiorcy posiadający zadłużenie wobec ZUS-u z tytułu niezapłaconych składek na ubezpieczenia społeczne, będą się mogli starać o ich umorzenie. – Chodzi o tych przedsiębiorców, którzy w latach 1999-2009 wskazywali pracę nakładczą jako podstawę do naliczania składek na ubezpieczenia społeczne. Nieprecyzyjne przepisy doprowadziły do zamieszania, które skutkowało zadłużeniem wielu osób w ZUS, choć w ogóle nie byli tego świadomi. Projekt zakłada, że przedsiębiorcy spełniający zapisane w nim wymagania, będą się mogli starać o całkowite umorzenie zadłużenia – mówi Izabela Katarzyna Mrzygłocka.
Nie odmawia pomocy
Rocznie do biura posłanki Izabeli Katarzyny Mrzygłockiej trafia kilkaset spraw zgłaszanych przez mieszkańców, przedsiębiorców czy samorządowców. – Staram się spotkać z każdą osobą osobiście, chociaż ze względu na obowiązki w Warszawie nie zawsze się to udaje. Rozmowy są dla mnie bardzo ważne, bo dzięki nim wiem, jakie są oczekiwania mieszkańców. To pozwala mi skuteczniej walczyć o zmianę niektórych przepisów – mówi parlamentarzystka.
Pierwszy rok obecnej kadencji to ponad pięćdziesiąt interpelacji i zapytań skierowanych do różnych ministrów. – To nieodłączna część pracy poselskiej, dzięki której możemy zwrócić uwagę konkretnych resortów i instytucji na problemy mieszkańców naszego regionu – mówi posłanka. – Poruszałam tak ważne problemy, jak na przykład ochrona dolnośląskich zabytków architektury, które niestety niszczeją, bo nikt się nimi nie zajmuje. Każdego roku jest też ogromny problem podczas podpisywania kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia. Prośby o pomoc w tej sprawie pojawiają się praktycznie co roku – dodaje.
Interpelacje i zapytania Izabeli Katarzyny Mrzygłockiej bardzo często dotyczą prawa pracy. – Przed objęciem mandatu poselskiego pracowałam jako zastępca dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy, w związku z czym dosyć dobrze znam realia rynku pracy i wiem, co można poprawić. Zgłosiłam między innymi propozycję umożliwienia wszystkim grupom wiekowym korzystania ze wszystkich instrumentów aktywizacji zawodowej, bo niektóre zapisy prawne dyskryminują osoby w wieku produkcyjnym, czyli pomiędzy 30. a 50. rokiem życia. Walczę również o to, aby zasiłek rodzinny był przyznawany na każde dziecko. W tej chwili bowiem rodzice bliźniąt otrzymują go tylko na jedno dziecko, choć mają ich dwoje – wyjaśnia Mrzygłocka.
„Młodzi na rynku pracy” to z kolei tytuł projektu, który również wsparła posłanka Mrzygłocka, a który z powodzeniem realizują urzędy pracy w Wałbrzychu i Ząbkowicach Śląskich. – Udało się pozyskać łącznie prawie 4,5 miliona złotych dla młodych mieszkańców tych powiatów, które zostaną przeznaczone na ich rozwój na rynku pracy między innymi za pomocą bonów na szkolenia i naukę, dotacji na wynajęcie mieszkania, czy też premie dla pracodawców – mówi.
Kiedy w 2005 roku posłanka rozpoczęła pracę w parlamencie, coraz więcej czasu zaczęła spędzać za kierownicą. – Nietrudno się domyślić, że podskakiwanie na dziurawych drogach było bardzo męczące i dla mnie, i dla samochodu. Dlatego mocno zaangażowałam się w rozwiązanie problemu – mówi Mrzygłocka. Z jej inicjatywy dostawcy mediów, zarządcy dróg i samorządowcy zaczęli wspólnie opracowywać plany remontowe. Dzięki temu wiele dróg wygląda dziś zupełnie inaczej. Niektóre inwestycje były bardzo poważne jak choćby ul. Andersa i ul. 11-listopada w Wałbrzychu. Obecnie prowadzone są prace na ul. Świdnickiej i skrzyżowaniu tej drogi z ul. Noworudzką. – To wymagało trudnych i czasochłonnych rozmów, ale, jak widać, możemy mówić o sukcesach – twierdzi posłanka. Swoje doświadczenia przekazuje kolegom podczas posiedzeń Parlamentarnego Zespołu ds. Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.
Kolejny parlamentarny zespół, w którym pracuje Mrzygłocka, to Zespół Strażaków. – Wiele osób trochę się dziwi, ale ja odpowiadam krótko: wreszcie po 10 latach udało się wybudować strażnicę PSP w największej wałbrzyskiej dzielnicy Podzamcze. Lobbing i liczne spotkania, które odbyłam z przedstawicielami Straży Pożarnej, MSW oraz wojewodą dolnośląskim zapewniły finansowanie inwestycji. Mieszkańcy i pracownicy zakładów w strefie ekonomicznej mogą czuć się bezpieczniej – opowiada parlamentarzystka.
Izabela Katarzyna Mrzygłocka chętnie angażuje się również w projekty sportowo-kulturalne. Posłanka wsparła m. in. starania Zespołu Szkół nr 4 w Wałbrzychu o dołączenie do programu Szkolnych Ośrodków Sportowych, dzięki czemu uczniowie szkoły będą mogli rozwijać swoje umiejętności siatkarskie. Pomocną dłoń wyciągnęła również do artystów Zespołu Pieśni i Tańca Wałbrzych, którym pomogła przy organizacji wyjazdu na Międzynarodowy Festiwal Folklorystyczny w Chinach. Bez jej starań nie zorganizowano by między innymi projektu Świdnickiego Ośrodka Kultury „Alchemia Teatralna”.
Izabela Katarzyna Mrzygłocka często i chętnie spotyka się z mieszkańcami swojego regionu. Dyżury poselskie pełni regularnie w Wałbrzychu, Świdnicy, Żarowie i w Ząbkowicach Śląskich. – Zawsze reaguję na prośby mieszkańców, bo to jest dla mnie istota pracy poselskiej – mówi. – Poseł powinien pomagać mieszkańcom, to jego podstawowy obowiązek. Dlatego myślę o dyżurach w kolejnych miastach. Już od ostatniego poniedziałku października będę spotkać się z mieszkańcami Jaworzyny Śląskiej.