Gaudeamus, seniorzy!
29 września, 2014
Wspominaliśmy Janusza Kuliga
6 października, 2014

Posłanka Mrzygłocka na ważnym sympozjum

Sympozjum pt. „Prawo pracy oraz bezpieczeństwo i higiena pracy w szkołach i placówkach oświatowych” odbyło się 2 października w Starostwie Powiatowym w Kłodzku. Wśród zaproszonych gości była m.in. przewodnicząca Rady Ochrony Pracy, posłanka na Sejm Izabela Katarzyna Mrzygłocka.
Uczestnicy mogli pogłębić swoją wiedzę dzięki wysłuchaniu tematycznych referatów okolicznościowych, wygłoszonych przez zaproszonych gości. Wystąpienia dotyczyły przestrzegania prawa pracy i przepisów bezpieczeństwa w regionalnych placówkach oświatowych. Ponadto, podczas przerwy, zainteresowane osoby mogły poprosić o poradę prawną.