Iwona Guzowska w ZS nr 4
19 listopada, 2013
Pomoc dla przedsiębiorców – ustawa antykryzysowa bis wchodzi w życie
21 listopada, 2013

Posiedzenie plenarne ROP

W sali konferencyjnej w Domu Poselskim rozpoczęło się dzisiaj o gdzinie 10.00 posiedzenie plenarne Rady Ochorny Pracy. Podczas posiedzenia przyjęte zostanie stanowisko Rady Ochrony Pracy w sprawie przestrzegania przepisów dotyczących opieki zdrowotnej nad pracownikami. Ponadto członkowie ROP omówią materiał dotyczący bezpieczeństwa i higieny pracy w firmach transportowych– przygotowany przez Państwową Inspekcję Pracy, Inspekcję Transportu Drogowego oraz Centralny Instytut Ochrony Pracy. Temat bezpieczeństwa pracy na kolei przedstawiony zostanie w materiale przygotowanym przez Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, Urząd Transportu Kolejowego oraz Państwową Inspekcję Pracy.