Narodowe czytanie utworów Fredry
9 września, 2013
Gmina Świdnica dziękowała za plony
10 września, 2013

O BHP na posiedzeniu Rady Ochrony Pracy

Dzisiaj, 10 września, odbyło się uroczyste posiedzenie Sejmowej Rady Ochrony Pracy, na którym wręczono odznaczenia, dyplomy i statuetki zasłużonym pracownikom bhp. Uroczysta sesja związana jest z jubileuszem 60-lecia powstania służby bezpieczeństwa i higieny pracy oraz obchodami 20-lecia powołania Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby Bezpieczeństwa i Higieny Pracy.
Służba BHP jest komórką organizacyjną, która ma na celu doradzanie oraz kontrolę działań pracodawcy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Zgodnie z art. 23711 Kodeksu pracy, obowiązek utworzenia służby bhp ma pracodawca zatrudniający więcej niż 100 pracowników. Jeśli natomiast pracodawca zatrudnia do 100 pracowników wykonywanie zadań służby będzie należało do pracownika zatrudnionego do innej pracy.
Przypomnijmy, że Rada Ochrony Pracy przy Sejmie RP nadzoruje warunki pracy i działania Państwowej Inspekcji Pracy. Jest powoływana przez Marszałka Sejmu na 4-letnią kadencję. Najważniejsze zadania tego organu to m.in. ocena działalności PIP oraz opiniowanie projektów aktów prawnych dotyczących problematyki ochrony pracy.