Uroczysta inauguracja roku szkolnego w Wałbrzychu
4 września, 2013
Narodowe czytanie utworów Fredry
9 września, 2013

Nowy Ośrodek Szkolenia Zawodowego

W dniu 5 września odbyło się uroczyste otwarcie Ośrodka Szkolenia Zawodowego Ochotniczych Hufców Pracy w Wałbrzychu. Wśród zaproszonych gości była m.in. posłanka Katarzyna Mrzygłocka, której szczególnie bliskie są działania mające na celu poprawę sytuacji młodzieży na lokalnym rynku pracy.
„OHP jako realizator usług rynku pracy”- taką nazwę nosi ogólnopolski projekt systemowy dzięki któremu możliwe było otwarcie ośrodka. Istotne było również porozumienie pomiędzy Urzędem Miasta Wałbrzycha a Dolnośląską Wojewódzką Komendą Ochotniczych Hufców Pracy. Na uroczystości przybliżono cele projektowe powstałej jednostki oraz przedstawiono prezentację na temat funkcjonowania Ośrodka Szkolenia Zawodowego.
Fot. Daniel Wijas (Dolnośląska Wojewódzka Komenda OHP)