Wysypisko zamknięte
18 września, 2013
Naprawmy serce Tomusia
20 września, 2013

Konwent Dyrektorów WUP

Zakończył się konwent dyrektorów Wojewódzkich Urzędów Pracy (15- 17 września). Dyrektorzy poszczególnych urzędów mogli wymienić się doświadczeniami i omówić najistotniejsze dla WUP kwestie.
Zaproszeni goście, a wśród nich posłanka Izabela Katarzyna Mrzygłocka, senator Jarosław Duda, Sekretarz Stanu w MPiPS Jacek Męcina, Marszałek Woj. Dolnosląskiego Rafał Jurkowlaniec oraz Sekretarz Woj. Dolnosląskiego Dariusz Kowalczyk mieli okazję wygłosić przemówienia dotyczące rynku pracy. W programie Konwentu znalazły się również takie tematy jak :
– Nowe założenia projektu ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw,
– EFS – nowa perspektywa finansowa UE 2014 – 2020,
– Usługa poradnictwa zawodowego na odległość w DWUP.
Omówiona została również kwestia realizacji pilotażu „Partnerstwo dla Pracy” na terenie Dolnego Śląska, a na koniec przyjęte zostały stanowiska Konwentu.