Nowy Dom Dziecka i Placówka Wsparcia Dziennego w Wałbrzychu już otwarte!
3 lipca, 2017
#PolskaWolności- Rada Krajowa Platformy Obywatelskiej
3 lipca, 2017

Izabela Katarzyna Mrzygłocka w Radzie Rynku Pracy

Kompetencje i doświadczenie pani poseł Izabeli Katarzyny Mrzygłockiej w zakresie polityki pracy i znajomość rynku pracy zostały docenione przez starostę powiatu ząbkowickiego Romana Festera, który ponownie powołał ją na członka Rady Rynku Pracy przy Staroście Powiatu Ząbkowickiego, w charakterze eksperta do spraw polityki rynku pracy. Nie jest to dla pani poseł nowe wyzwanie, ponieważ od kilku lat zasiada już w tego rodzaju radzie w powiecie wałbrzyskim.