Izabela Katarzyna Mrzygłocka w Radzie Rynku Pracy
3 lipca, 2017
Wspólnie na rzecz deputatu węglowego
4 lipca, 2017

#PolskaWolności- Rada Krajowa Platformy Obywatelskiej

Politycy Platformy Obywatelskiej spotkali się w sobotę 1. lipca na Krajowej Radzie PO. Obrady zaczęły się przed południem, rozpoczął je Andrzej Halicki, szef mazowieckich struktur PO. Jako pierwszy wystąpił przewodniczący partii Grzegorz Schetyna. Wypowiadał się m. in o obowiązku Polski wobec przyjęcia uchodźców z terenów objętych wojną, o zagrożeniach wynikających z obecnych rządów, polityce proeuropejskiej, o wolności Polski, o abonamencie oraz telewizji publicznej. Przemówienia wygłosili również Borys Budka, Ewa Kopacz, Bartosz Arłukowicz, który odniósł się do tematu sieci szpitali oraz wykluczeniu z niej szpitali geriatrycznych.
Podczas obrad głos zabrał główny ekonomista partii prof. Andrzej Rzońca, który zapowiedział, że Platforma chce uprościć system podatkowy, odblokować wzrost firmy, ułatwić legalne zatrudnienie i „odpartyjnić przedsiębiorstwa”, przedstawił także tzw. „Dekalog Gospodarczy”.
Celem obrad było też powołanie specjalnego zespołu, który opracuje ofertę programową na wybory samorządowe w 2018 r.