Zlot Hufca ZHP Ziemi Wałbrzyskiej im. hm. Alojzego Ciasnochy
2 czerwca, 2014
Przygoda ze Sztuką – 5. odsłona Festiwalu Targira przed nami
3 czerwca, 2014

Gimnazjum w Witoszowie Dolnym ma już patrona

Po ponad rocznych przygotowaniach odbyła się wczoraj oficjalna uroczystość nadania szkole imienia, w której uczestniczyła m.in. Izabela Katarzyna Mrzygłocka. W programie akademii nie zabrakło wystąpienia dyrektora, poświęcenia i wręczenia sztandaru, ślubowania uczniów oraz odsłonięcia tablicy pamiątkowej.

Posiadanie patrona ma ogromny wymiar wychowawczy, pozwala także uczniom na większą identyfikację ze szkołą. Ktoś kiedyś powiedział, że szkoła bez imienia to jak człowiek bez nazwiska. Posiadanie patrona łączy całą społeczność szkolną i nadaje jej tożsamość. Cieszę się, że mogłam być z Wami w tak ważnym dla całego Gimnazjum momencie. – powiedziała parlamentarzystka .

Już  roku szkolnym 2012/2013 gimnazjum podjęło działania w celu wyłonienia patrona szkoły. Uczniowie na lekcjach wychowawczych, po zapoznaniu z wszystkimi proponowanymi patronami, wybrali imię „Książąt Świdnickich”. Wybór uczniów został oficjalnie zatwierdzony przez podjęcie stosowanych uchwał:

· Rady Pedagogicznej w dniu 7 listopada 2013 r.,

· Rady Rodziców w dniu 7 listopada 2013 r.,

· Samorządu Uczniowskiego w dniu 14 listopada 2013 r.,

· Uchwały Rady Gminy Świdnica LIV/455/2014;