Trudne rozmowy z PKP
29 maja, 2015
List do młodego, wkurzonego wyborcy
29 maja, 2015

Forum Dolnośląskich UTW

Na Forum Dolnośląskich UTW 23 maja 2015 w Bielawie – rozmawiano, prezentowano, były analizy i plany na przyszłość. Dr Aleksander Kobylarek pytał „Po co nam Uniwersytety Trzeciego Wieku”, bo jak to bywa w życiu – prawdy (wydawałoby się…) oczywiste z trudem przebijają się do szerszej świadomości. A niestrudzona w krzewieniu idei takich wspólnot i aktywności dr Walentyna Wnuk mówiła o „Uniwersytetach Trzeciego Wieku, jako placówkach profilaktyki gerontologicznej”. Wszystko zaś w atmosferze zaciekawienia, zaangażowania i radości ze spotkania z bliskimi duchem ludźmi. Pozazdrościć energii, a pogratulować efektów rosnącego w oczach ruchu UTW!
Działalność Uniwersytetów Trzeciego Wieku udowadnia, że nigdy nie jest za późno na naukę i spełnianie marzeń. Swoją aktywnością przypominają nam Państwo, że włączanie seniorów w życie społeczne buduje mosty pomiędzy pokoleniami oraz ma wpływ na sprawy istotne dla każdego z nas. Od lat doceniam wkład całej uniwersyteckiej społeczności w integrację międzypokoleniową oraz rozwój regionu. Pragnę również wyrazić uznanie dla dotychczasowych osiągnięć oraz sukcesów. – powiedziała Izabela Katarzyna Mrzygłocka, która wzięła udział w tegorocznym Forum UTW w Bielawie.