Marszałek Sejmu w najpiękniejszych miastach naszego regionu
15 września, 2015
Jesteśmy gotowi do walki!
15 września, 2015

Działam dla matek na działalności

Matki prowadzące działalność gospodarczą to grupa wspaniałych kobiet łączących często, nie boję się użyć tego słowa – bohatersko, macierzyństwo z przedsiębiorczością. Pomoc dla ich sprawy była dla mnie nie tylko obowiązkiem, ale i ogromną przyjemnością.
Nierówność w traktowaniu przedsiębiorczych kobiet jest oczywistą krzywdą i stanem, który wymaga niezwłocznej zmiany. Część regulacji prawnych uzależniających wysokości wypłacanego zasiłku od wysokości składki odprowadzanej do ZUS obróciło się w zaprzeczenie idei wspierania przedsiębiorczości w Polsce.
A przecież właśnie tej idei służy m.in możliwość obniżenia składki ubezpieczeniowej przysługująca przez dwa pierwsze lata prowadzenia działalności gospodarczej.
Zaproponowany przeze mnie projekt ustawy, który zyskał poparcie komisji polityki społecznej i rodziny wychodzi na przeciw oczekiwaniom i postulatom pań prowadzących działalność gospodarczą. Zdaję sobie sprawę, iż jest to projekt w pewnym sensie interwencyjny, ale w sytuacji wielu matek najważniejszy jest dziś czas. Będę zabiegała nadal o możliwie najszybsze przeprowadzenie ustawy przez parlament. Przesunięcie nowych zasad wypłacania zasiłków na dzień 1 stycznia 2016, zwolnienie ze składek na ubezpieczenie zdrowotnych dla osób pobierających zasiłek macierzyński w wysokości nieprzekraczającej kwoty świadczenia rodzicielskiego, oraz niezmienianie podstawy ustalania zasiłku jeśli przerwa między okresami pobierania zasiłków była krótsza niż trzy miesiące – to trzy ważne regulacje zawarte w ustawie.
Ustawa likwiduje całkowicie występującą uprzednio w niektórych przypadkach nierówność w prawie do zasiłków macierzyńskich osób prowadzących działalność. Z informacji otrzymanych z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej wiem, iż celem obowiązujących obecnie regulacji było jedynie wyeliminowanie możliwości nadużyć i nieprawidłowości. Najlepszym testem dla każdego prawa jest jednak jego zderzenie z życiem.
Pragnę więc serdecznie podziękować wszystkim paniom zaangażowanym w ruch Matki na Działalności Gospodarczej. Wasza postawa, inicjatywy, rady i sugestie okazały się decydujące w trakcie tworzenia ustawy. Możliwość poznania tak wielu wspaniałych, dzielnych i przedsiębiorczych kobiet jest dla mnie ogromną przyjemnością. Liczę na dalszą, równie owocną współpracę.