Zatrudnienie przyjazne rodzinie
14 maja, 2013
Balony z marzeniami
17 maja, 2013

Akcja "Mam 6 lat, chcę poznawać świat. Idę do szkoły!"

Od 1 września 2014 roku wszystkie sześciolatki będą miały obowiązek rozpoczęcia nauki w I klasie. Nadchodzący rok szkolny jest więc ostatnim, w którym to rodzice podejmują decyzję o zapisaniu sześcioletnich dzieci do szkoły.  Rodziców dzieci urodzonych w 2007 roku czeka zatem jedno z najistotniejszych rozstrzygnięć dla przyszłości i rozwoju dziecka: rozważenie czy rozpocznie ono naukę w szkole jako sześciolatek, czy pozostanie na kolejny rok w przedszkolu.
W ramach akcji „Mam 6 lat, chcę poznawać świat. Idę do szkoły”  Wałbrzych odwiedziła dziś Wiceminister Edukacji Narodowej – Joanna Berdzik . Wizyta poświęcona była działaniom wspierającym obniżenie wieku obowiązku szkolnego.  Posłanka Katarzyna Mrzygłocka towarzyszyła Pani Minister m.in. podczas odwiedzin w Publicznej Szkole Podstawowej im. Jana Kochanowskiego w Wałbrzychu.  W  trakcie spotkania z  nauczycielami i rodzicami  dyskutowano o  organizacji edukacji dzieci sześcioletnich w klasie I-szej szkoły podstawowej oraz o potrzebie współpracy różnych instytucji w zakresie zapewnienia dzieciom prawidłowego rozwoju.
Obniżenie wieku szkolnego w naszym kraju to swego rodzaju przełom w edukacji wczesnoszkolnej. Ta ogromna zmiana stanowi jednak szansę  na wykorzystanie potencjału małych dzieci.  Szkoła pozwoli z pewnością na rozwój sześciolatków.  Należy pamiętać, że pójście dziecka do szkoły nie jest skracaniem jego dzieciństwa, ale kolejnym etapem dzieciństwa w życiu dziecka. – mówi Katarzyna Mrzygłocka.