Sejm obraduje po raz 40.
14 maja, 2013
Akcja "Mam 6 lat, chcę poznawać świat. Idę do szkoły!"
15 maja, 2013

Zatrudnienie przyjazne rodzinie

Pod wpływem ekonomicznego przymusu stoimy przed koniecznością zwiększenia wielostronności i szybkości rozwiązań, dostosowując rynek pracy do wyzwań konkurencji w gospodarce. W obliczu obecnej sytuacji ekonomicznej nieuniknione jest m.in. wprowadzenie racjonalnego gospodarowania czasem pracy. Zarówno pracownicy jak i pracobiorcy wydają się być przekonani o nieuchronności stosowania elastyczności na rynku pracy. Wprowadzenie szerszej możliwości korzystania z elastycznego czasu pracy jest  również odpowiedzią na zasygnalizowane problemy związane z pogodzeniem obowiązków pracowniczych  i rodzicielstwa.
Debaty nt. elastycznych rozwiązań w zakresie łącznia życia zawodowego i rodzinnego nie zabrakło podczas seminarium pt. „Zatrudnienie przyjazne rodzinie”, które zostało zorganizowane przez Kancelarię Prezydenta oraz Polską Konfederację Pracodawców Prywatnych Lewiatan. W trakcie spotkania przedstawione zostały rozwiązania ukierunkowane na łączenie obowiązków zawodowych i rodzicielskich, które z powodzeniem wprowadzono w wybranych krajach Unii Europejskiej. Podczas prezentacji wielokrotnie podkreślano zaangażowanie nie tylko kobiet, ale i mężczyzn w obowiązki opiekuńcze w rodzinach.
Część rozwiązań prezentowanych przez gości z Norwegii i Belgi jest obecnie wprowadzana w Polsce. Chciałabym podkreślić jednak , że wdrożenie nowych rozwiązań wymaga wzajemnego zaufania oraz  dialogu. – mówi posłanka Mrzygłocka, która wzięła udział w seminarium na zaproszenie Prezydenta RP.