54. posiedzenie Sejmu
22 listopada, 2013
Nowe władze regionu dolnośląskiego
26 listopada, 2013

Abolicji ciąg dalszy…

Abolicji ciąg dalszy – Komisja Europejska wydała decyzję stwierdzającą, że umorzenia przewidziane w ustawie abolicyjnej nie stanowią pomocy publicznej.  Oznacza to, że aktywni przedsiębiorcy, posiadający zadłużenie, zostaną także objęci tzw. ustawą abolicyjną.

To bardzo dobra wiadomość dla tysięcy polskich przedsiębiorców, którzy od stycznia czekali na tą decyzję. To również wspaniała wiadomość dla mnie oraz posłów z podkomisji ds. rynku pracy oraz Komisji Polityki Społecznej i Rodziny, którzy pracowali nad tą ustawą. Wierzę, że ta ustawa pozwoli „stanąć na nogi” niejednemu polskiemu przedsiębiorcy. Druga połowa listopada stała się dla mojej pracy parlamentarnej wyjątkowo ważna. 21 listopada weszła w życie ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy, w której procedowanie byłam bardzo zaangażowana. Decyzja KE jest dopełnieniem działań na rzecz polskich przedsiębiorców. – komentuje Izabela Katarzyna Mrzygłocka.

Przypomnijmy – 15 stycznia br. weszła w życie ustawa o umorzeniu należności powstałych z tytułu nieopłaconych składek przez osoby prowadzące pozarolniczą działalność. Abolicja obejmuje osoby, które prowadziły pozarolniczą działalność gospodarczą na własny rachunek i nie odprowadzały składek w okresie od stycznia 1999 roku do końca lutego 2009 roku. Dotyczy to wyłącznie składek tzw. sam za siebie. Ustawa podzieliła beneficjantów ustawy na dwie grupy: osoby, które zamknęły działalność do dnia 1 września 2012 r. oraz czynnych przedsiębiorców, tj. tych, którzy na dzień 1 września 2012 r. nadal ją prowadzili. W tym wypadku postępowanie określające warunki umorzenia należności zostało zawieszone do momentu wydania decyzji przez Komisję Europejską. Według szacunków, z tej formy pomocy może skorzystać nawet 400 tysięcy przedsiębiorców.

Czynni przedsiębiorcy musieli poczekać na notyfikację ustawy. Komisja Europejska musiała ocenić, czy udzielane przedsiębiorcom umorzenie jest pomocą publiczną, czy też nią nie jest.

Ostatecznie Komisja Europejska uznała, że program umorzenia składek na ubezpieczenie społeczne przedsiębiorstwom, które są objęte obowiązkowymi składkami, ponieważ prowadzą działalność gospodarczą, nie stanowi pomocy państwa w rozumieniu przepisów UE (art. 107 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej – TFUE). Proponowany środek umarza długi w odniesieniu do obowiązkowych składek na ubezpieczenie społeczne w tym okresie.  Z dochodzenia Komisji wynika, że środek jednakowo traktuje wszystkie przedsiębiorstwa, które są w porównywalnej sytuacji finansowej  i prawnej, mając na względzie cel umorzenia.