"Trzeba skończyć z nienawiścią (…)"
21 stycznia, 2019
Ogólnokrajowa konferencja z okazji 100-lecia Publicznych Służb Zatrudnienia
25 stycznia, 2019

100-lecie Publicznych Służb Zatrudnienia

Polska, 100 lat temu, 27 stycznia 1919 roku jako jeden z pierwszych krajów europejskich, powołała do życia państwowe służby zatrudnienia. Podpisany przez Naczelnika Państwa Polskiego Józefa Piłsudskiego „Dekret o organizacji państwowych urzędów pośrednictwa pracy i opiece nad wychodźcami” był ważnym instrumentem walki z bezrobociem w II Rzeczypospolitej.
W 2010 r., będąc przewodniczącą sejmowej podkomisji ds. rynku pracy wspólnie z Ministerstwem Polityki Społecznej i Rodziny, na mocy zapisu ustawy z 16 grudnia 2010 w ramach nowelizacji Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku, wprowadziliśmy Dzień Pracownika Publicznych Służb Zatrudnienia.
Z okazji 100-lecia Publicznych Służb Zatrudnienia MRPiPS podjęło decyzję o uroczystych obchodach jubileuszu, które otworzyła konferencja centralna w Warszawie, inicjująca cykl konferencji regionalnych.
Podczas dzisiejszej konferencji, poświęconej historii publicznych Służb Zatrudnienia w Polsce, miałam przyjemność spotkać się z dyrektorami powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy oraz przedstawicielami partnerów rynku pracy. Na uroczystości, zorganizowanej na PGE Narodowy, wręczone zostały m.in. nagrody specjalne dla pracowników powiatowych urzędów pracy. W trakcie konferencji wyświetlono również film okolicznościowy z okazji 100-lecia PSZ.