100-lecie Publicznych Służb Zatrudnienia
23 stycznia, 2019
Życzenia dla Pracowników Publicznych Służb Zatrudnienia
27 stycznia, 2019

Ogólnokrajowa konferencja z okazji 100-lecia Publicznych Służb Zatrudnienia

W czwartek, 24 stycznia, w Europejskim Centrum Solidarności odbyła się ogólnokrajowa konferencja z okazji 100-lecia Publicznych Służb Zatrudnienia. W wydarzeniu zorganizowanym z inicjatywy Gdańskiego Urzędu Pracy wzięły udział osoby z całej Polski, które na przestrzeni ostatnich 30. lat odpowiadały za kształtowanie urzędów pracy. W uroczystościach nie mogło zabraknąć pani poseł Izabeli Katarzyny Mrzygłockiej, przewodniczącej sejmowej podkomisji polityki ds. rynku pracy w latach 2007-2015. W 2010 r. na wniosek Katarzyny Mrzygłockiej, z poparciem Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, ustanowiono 27.01. Dniem Pracownika Publicznych Służb Zatrudnienia (na mocy zapisu ustawy z 16 grudnia 2010 w ramach nowelizacji Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku).
Święto upamiętnia podpisanie Dekretu o organizacji państwowych urzędów pośrednictwa pracy i opieki nad wychodźcami, w dniu 27 stycznia 1919 roku, przez Naczelnika Państwa Józefa Piłsudskiego. Obecnie dokument ten jest powszechnie uznawany za początek Publicznych Służb Zatrudnienia w Polsce.
Konferencję otworzyła p.o. prezydenta Gdańska Aleksandra Dulkiewicz i jej zastępca Piotr Borawski.
– Okrągła, setna, rocznica ustanowienia publicznych służb zatrudnienia jest dobrą okazja do rozpoczęcia dyskusji zarówno o historii urzędów pracy, doświadczeniach wynikających z ich funkcjonowania oraz o planach i pomysłach na przyszłość. Będzie się ona toczyć w wielu miejscach w Polsce, jednak w Gdańsku debata ta ma wyjątkowy charakter – zaznaczył Roland Budnik, dyrektor Gdańskiego Urzędu Pracy. Z okazji 100-lecia Publicznych Służb Zatrudnienia przemówienie okolicznościowe wygłosił także Lech Wałęsa.
Izabela Katarzyna Mrzygłocka otrzymała medal okolicznościowy w dowód uznania i szacunku za zasługi oraz podziękowania za działalność na rzecz Publicznych Służb Zatrudnienia.
Dzisiejsza konferencja jest wielkim świętem dla całego środowiska publicznych służb zatrudnienia. Nie tylko okazją do spotkania się z osobami, które tworzą publiczne służby zatrudnienia i dbają o ich dalszy rozwój, ale także miejscem wymiany poglądów na temat roli i znaczenia PSZ. Dziękuję za wyróżnienie medalem okolicznościowym, który jest dla mnie kolejną motywacją. Moje doświadczenie zawodowe oraz parlamentarne jest nierozerwalnie związane z działalnością urzędów pracy, dlatego tak ważne jest dla mnie docenienie właśnie w tym zakresie – podkreśla Izabela Katarzyna Mrzygłocka.