Ratownictwo medyczne powinno być państwowe, nie prywatne – stanowisko wypracowane w Starostwie Powiatowym w Świdnicy

14 listopada 2012 - Blog - Brak komentarzy

Starostwo Powiatowe w Świdnicy było w poniedziałek, 12 listopada, gospodarzem spotkania poświęconego organizacji systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne. Wzięli w nim udział parlamentarzyści, dyrektorzy placówek medycznych, przedstawiciele związków zawodowych oraz włodarze gmin z całego województwa dolnośląskiego. – Po ostatnim konkursie ofert NFZ pojawiły się obawy, że obowiązki państwowego pogotowia ratunkowego mogą przejąć prywatne podmioty lecznicze, co mogłoby niekorzystnie wpłynąć na poziom świadczonych usług medycznych. Władze powiatu świdnickiego już wówczas wyraziły przeciwko temu swój sprzeciw, stąd właśnie spotkanie poświęcone ratownictwu medycznemu. Udało nam się w jego trakcie wypracować stanowisko w sprawie stworzenia publicznego systemu, nad którym będziemy dalej pracować – mówi posłanka Izabela Katarzyna Mrzygłocka, uczestniczka rozmów.
Wypracowane stanowisko zawiera siedem punktów:
1. Aneks obowiązujących umów na świadczenia zdrowotne w rodzaju ratownictwo medyczne do 2016 roku.
2. Analiza występujących problemów, w tym ograniczeń kryteriów oceny ofert w systemie PRM i propozycje ich rozwiązania.
3. Finansowanie systemu PRM bezpośrednio przez MZ za pośrednictwem wojewodów z jednoczesną likwidacją postępowań konkursowych.
4. Utworzenie jednolitego systemu PRM o charakterze publicznym.
5. Zachowanie ciągłości projektów unijnych.
6. Możliwość realizacji procesu inwestycyjnego.
7. Opracowanie parametrów jakościowych udzielania świadczeń zdrowotnych w rodzaju ratownictwo medyczne.

Zdjęcie: Starostwo Powiatowe w Świdnicy

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*