Dzieci, nie bójcie się marzyć!
20 listopada, 2014
Posłanka patronką Festiwalu Pieśni Patriotycznej
26 listopada, 2014

Premier Kopacz i kanclerz Merkel spotkały się w Krzyżowej

Jubileusz Mszy Pojednania obchodziliśmy 12 listopada wspólnie z kanclerz Niemiec Angelą Merkel i premier Ewą Kopacz. 25 lat temu w Krzyżowej Tadeusz Mazowiecki spotkał się z kanclerzem Niemiec Helmutem Kohlem, żeby zażegnać konflikt polsko-niemiecki i przekazać sobie znak pokoju. Ten historyczny dzień był nowym początkiem współpracy obojga narodów, pozwalającym zapomnieć o dawnych krzywdach.
Z okazji 25 rocznicy do Krzyżowej przyjechały premier Ewa Kopacz i kanclerz Niemiec Angela Merkel, które otworzyły wystawę „Odwaga i pojednanie”. Jubileusz był dobrą okazją do podsumowania zmian, jakie nastąpiły przez te lata w obu państwach. Kanclerz wspominała upadek muru berlińskiego, który symbolizował początek zmian w Europie i koniec podziałów. Merkel dziękowała Polakom za odwagę i podjęcie działań mających na celu zmiany polityczne, a jako najlepszy przykład do naśladowania podała osobę papieża Jana Pawła II. Część spotkania upłynęła także na dyskusji o kryzysie ukraińsko-rosyjskim. Kanclerz podkreśliła fakt, że Rosja to dla nas ważny partner i mimo przykrej przeszłości powinniśmy zadbać o nawiązanie porozumienia. O odwadze mówiła również premier Kopacz, która przypomniała o istotnej roli naszego kraju w procesie zjednoczenia Niemiec. Podczas swojego przemówienia podkreślała bliskie relacje polsko- niemieckie, kilkakrotnie nazywając Niemców przyjaciółmi narodu polskiego. Ważnym gościem w Krzyżowej był także Władysław Bartoszewski, który skupił się na przemianie Niemiec. W jego opinii, państwo odpowiedzialne za wiele przejawów agresji, dziś może być wzorcem i przykładem dla innych.
Podczas zwiedzania wystawy premier i kanclerz spotkały się z polską młodzieżą, ubraną w koszulki kampanii „Freedom – made in Poland”. Kolejnym punktem programu było wspólne śniadanie. Wizytę zakończyło uroczyste nabożeństwo ekumeniczne w Kościele Pokoju w Świdnicy. Rocznica Mszy Pojednania to ważna data także dla posłanki na sejm RP, Izabeli Katarzyny Mrzygłockiej, która brała udział w uroczystościach.