95 Rocznica Odzyskania Niepodległości
12 listopada, 2013
Sztuka w Galerii 44
13 listopada, 2013

Posiedzenie Powiatowej Rady Zatrudnienia

Dzisiaj, 12 listopada, odbędzie się posiedzenie Powiatowej Rady Zatrudnienia w Wałbrzychu, której przewodniczącą jest poseł Katarzyna Mrzygłocka. W siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Wałbrzychu rada obradować będzie między innymi nad:
– przyjęciem protokołu z posiedzenia z dnia 26.03.2013 r.,– przedstawieniem informacji dotyczącej problemu bezrobocia,

 
– zaopiniowaniem wniosków o umorzenie świadczeń finansowanych z Funduszu Pracy i podjęciem uchwał.