Otwarcie I Ogólnopolskiego Turnieju Tenisa na wózkach
23 maja, 2014
Wizyta Premiera w Wałbrzchu
26 maja, 2014

Pięćdziesięciolecie PSP nr 30

Miniony piątek był dla Publicznej Szkole Podstawowej nr 30 im. Armii Krajowej w Wałbrzychu dniem szczególnym. Miała wówczas miejsce uroczystość związana z pięćdziesięcioleciem działania tej placówki. Gościem honorowym była m.in. Pani Poseł Izabela Katarzyna Mrzygłocka.
Uroczystość rozpoczęła uroczysta Msza Święta w parafii p.w. Zmartwychwstania Pańskiego, koncelebrowana przez Biskupa Świdnickiego ks. bp. Ignacego Deca.
W ramach dalszych obchodów miało miejsce  wprowadzenie Sztandaru Szkoły, odśpiewanie Hymnu Państwowego i Hymnu Szkoły, oraz złożenie kwiatów pod znajdującą się w szkole pamiątkową tablicą. Podczas tej części uroczystości Dyrektor Marta Przyślewicz-Chruszcz, przybliżyła zgromadzonym gościom historię szkoły.
Podczas drugiej części święta, nastąpiło uroczyste otwarcie przyszkolnego, nowoczesnego boiska, możliwe dzięki uzyskanemu dofinansowaniu z programu „Program Rozwoju Szkolnej Infrastruktury Sportowej” z 2013 roku. Boisko zostało poświęcone przez Biskupa Świdnickiego Ignacego Deca.
Publiczna szkoła Podstawowa nr 30 to placówka szczególna, niewątpliwie mająca na uwadze wszechstronne wykształcenie młodych ludzi. Dbanie o ich rozwój w duchu patriotycznym. Wspierająca wartości intelektualne i fizyczne. Bardzo się cieszę, że młodzi ludzie, którzy się tu kształcą,  będą teraz mieli także możliwość rekreacji – powiedziała Pani Poseł Izabela Katarzyna Mrzygłocka.