Wizyta gospodarcza w Głuszycy
8 kwietnia, 2019
Wspieram protest nauczycieli!
9 kwietnia, 2019

Kolejne inwestycje w Głuszycy – przed gminą kolejne wyzwania

Izabela Katarzyna Mrzygłocka wzięła udział w spotkaniu dotyczącym podpisania umowy pomiędzy Instytucją Pośrednicząca Aglomeracji Wałbrzyskiej a Gminą Głuszyca na realizację dwóch projektów rewitalizacyjnych, które zostały dofinansowane ze środków RPO WD na lata 2014-2020 – ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej. Umowy dotyczą dwóch zadań inwestycyjnych: „Rewitalizacja i adaptacja byłego budynku szkolnego na potrzeby wielofunkcyjnego budynku użyteczności publicznej w Głuszycy” oraz „Rewitalizacja przestrzeni publicznej w Głuszycy poprzez przebudowę placów postojowych i drogi dojazdowej do budynku użyteczności publicznej”.
Po spotkaniu parlamentarzystka z samorządowcami odwiedziła miejsce budowy Centrum Przesiadkowego w Głuszycy, którego realizacja także uzyskała dofinansowanie ze środków RPO WD na lata 2014-2020 – ZIT AW.
Cieszę się, że gmina Głuszyca nie zwalnia tempa i realizuje kolejne projekty, które bezsprzecznie ułatwią życie mieszkańcom – podkreślała Katarzyna Mrzygłocka.